نشریه علوم دانشگاه خوارزمی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

Azim.jpg

دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

استاد، فیزیک، حالت جامد،

دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیکی: azim@khu.ac.ir

daryani.jpg

دکتر رضا ثابت داریانی

استاد ، فیزیک، ماده و چگال نظری،

دانشگاه الزهرا

hbeigi.jpg

دکتر علی حسن بیگی

دانشیار، فیزیک پلاسما،

دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیکی: hbeigi@khu.ac.ir

zargar.jpg

دکتر مرتضی زرگر شوشتری

استاد، فیزیک، علوم مولکولی،

دانشگاه شهید چمران اهواز

farjami.jpg

دکتر صابر فرجامی شایسته

استاد ، فیزیک، مواد جامد،

دانشگاه گیلان

farhodi1.jpg

دکتر مهرداد فرهودی

استاد، فیزیک نظری،

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی

دانشیار، فیزیک، ذرات بنیادی،

پژوهشکده دانش های بنیادی

majlesara.jpg

دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی

استاد، فیزیک

دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیکی: majlesara@khu.ac.ir

mehdian.jpg

دکتر حسن مهدیان

استاد، فیزیک پلاسما

دانشگاه خوارزمی

پست الکترونیکی: mehdian@khu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علوم دانشگاه خوارزمی:
http://jsci.khu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب