جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای امانی

حسین امانی،
دوره 12، شماره 4 - ( 11-1391 )
چکیده

بیوسورفکتانت‌ها در صنایعی مانند صنعت نفت، صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد زیادی دارند. خواص بیوسورفکتانت‌ها از قبیل کاهش کشش سطحی، امولسیون کنندگی و تجزیه‌پذیری زیاد اجازه می‌دهد که آن‌ها جانشین خوبی برای سورفکتانت‌های شیمیایی شوند. در این تحقیق، از باکتری باسیلوس سابتیلیس1 0110NLIM  برای تولید نوعی بیوسورفکتانت لیپیوپپتیدی (سورفکتین) درون یک بیوراکتور جدید استفاده شد تا  مشکلات ناشی از تشکیل شدید کف که در اثر تولید بیوسورفکتانت ایجاد می‌شود حل شود. برای غلبه بر تشکیل سریع کف، یک ظرف جمع‌آوری کف به بیوراکتور اضافه شد. هدف دیگر این پژوهش، خالص‌سازی و تعیین ساختار بیوسورفکتانت تولید شده و هم‌چنین مشخص کردن شرایط بهینه دور هم‌زن و هوادهی در بیوراکتور برای رسیدن به بیش‌ترین مقدار تولید سورفکتین است. در این تحقیق، تولید سورفکتین با آنالیزهایFTIR  و  H NMR اثبات شد. بررسی‌های سینتیکی هم‌چنین نشان داد تـولیـد سورفکتیـن وابستـه بـه رشـد باکتری است. نتایـج دیگـر نشـان داد کـه تـولید در شـرایط بهینـه ( rpm300 و  vvm5/1) در بیوراکتور سبب به‌دست آمدن مقادیر2,YP/S (mg/g) 3,YP/X (mg/g) 4V(mg/l.h) به‌ترتیب 595 و 250 و 57 می‌شود. بنا بر این، این نتایج نشان‌گر پتانسیل خوب باسیلوس سابتیلیس 0110NLIM  برای تولید سورفکتین و هم‌چنین مؤثر بودن تکنیک استفاده شده برای تولید بیوسورفکتانت است.
حسین امانی،
دوره 14، شماره 1 - ( شیمی-فیزیک (Chemistry &Physics) 1393 )
چکیده

در صنعت نفت مقدار زیادی پسماندهای جامد و نیمه­جامد تولید می‌شود که به­عنوان لجن­های نفتی شناخته می‌شوند. این لجن­ها در مراحل مختلف تولید و پالایش نفت در پایین مخازن تولید، می‌شوند. تجمع پسماند­های نفتی در صنعت نفت مسئلۀ محیطی جدی را به­وجود می آورد. هدف از این  تحقیق ارزیابی روند دیگری برای از بین بردن لجن‌های نفتی، با استفاده از بیوسورفکتانت‌ها است. یکی از مهم‌ترین خواص بیوسورفکتانت‌ها کاهش کشش سطحی و تشکیل امولسیون­های نفت/آب است. در این پژوهش بیوسورفکتانت رامنولیپید از باکتری پسیودوموناس آئروژینوسا1 1570PTCC تولید شد و با توجه به شناسایی و اندازه‌گیری غلظت رامنولیپید با HPLC وTLC مشاهده شد تولید رامنولیپید در فاز لگاریتمی رشد، شروع و تا فاز سکون ادامه می‌یابد. طی بررسی تولید رامنولیپید، مشخص شد که حداکثر میزان رامنولیپید تولید شده در محیط کشت حاوی روغن آفتاب گردان به‌عنوان تنها منبع کربن برابر باg/l  5/0 است. در انتهای این تحقیق، آزمایش بازیابی نفت خام از یک مخزن شبیه‌سازی شده نفت خام با استفاده از رامنولیپید تولید شده در غلظت CMC  انجام شد. نتایج نشان داد در حدود 70 درصد نفت خام با استفاده از این روش بازیافت می‌شود. 
حسین امانی،
دوره 14، شماره 4 - ( شیمی Chemistry 1393 )
چکیده

در این تحقیق توانایی پسودومناس آرجینیوزا1 2 NPبه‌منظور تولید بیوسورفکتانت رامنولیپید بررسی شد. رامنولیپید ‌در صنایع‌ نفت‌ برای‌ پاک‌سازی‌ فیلترهای‌ تصفیه‌ لجن‌های‌ نفتی‌ و پاک‌سازی تانک‌های ذخیرۀ نفتی و تیمار بیولوژیک‌ فاضلاب‌های‌ نفتی‌ حائز اهمیت‌ است‌. هدف دیگر این تحقیق بهینه‌سازی محیط رشد تولید بیوسورفکتانت برای کاهش هزینه‌ها با استفاده از روش تاگوچی است. شرایطی‌ از قبیل‌ منابع‌ کربنی‌ مختلف‌، اثر غلظت نمک، فسفر و نیتروژن در سه سطح بر میزان‌ تولید رامنولیپید بررسیشد. بهترین شرایط برای تولید رامنولیپید وقتی مشاهده شد که از ساکاروز به‌عنوان منبع کربن، NaCl  g/l 50 ، (4HPO2, Na4PO2NaH) g/l 75/6 و 4SO2)4(NH g/l 1 به‌ترتیب برای منبع نمک، فسفر و نیتروژن استفاده می‌شود. بیش‌ترین مقدار تولید رامنولیپید از میان آزمایش‌های مختلف برابر  g/l8/2 به‌دست آمد. هم‌چنین شاخص امولسیون‌سازی برای رامنولیپید تولید شده به‌کمک آزمون 24E بررسی شد و  مقدار امولسیون برای نفت خام (34= API) برابر 80%  به‌دست آمد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb