جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای باقری

طاهره باقری، محمد رضا ایمانپور،
دوره 11، شماره 4 - ( با توجه به تغییر نام دانشگاه و مجوز وزارت ارشاد اسلامی نام نشریه به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی تغییر یافت زیست شناسی Biology 1390 )
چکیده

با توجه به ارزش اقتصادی بالای ماهی سفید و نقش و جایگاه اسیدهای چرب بر موفقیت لقاح و تولید مثل، در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط اسیدهای چرب تخمک با برخی خصوصیات زیست شناختی گناد، موفقیت لقاح، نرخ تخم گشایی و اندازه لاروی در ماهی سفید پرداختیم. جهت استخراج اسیدهای چرب از روش استخراج اتر استفاده شد. آنالیز اسیدهای چرب توسط دستگاه گازکروماتوگراف مدل 1000 DANI- ایتالیایی بوسیله روش Direct acid catalaysed transestrification آماده گردید. در مجموع بین اسید مریستیک (C14:0) با نرخ تخم گشایی تخم ارتباط معنی دار مستقیم (05/0>P) وجود داشت. بین اسید پالمیتیک (C16:0) با تعداد تخمک در گرم ارتباط مستقیم معنی دار (01/0>P) وجود داشت. ارتباط اسید گادولئیک (C20:1n9) با طول لارو تازه تفریخ شده مستقیم (05/0>P) بود. ارتباط اسید C20:2n6 با تعداد تخمک در گرم (05/0>P)، برخلاف وزن مولد (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط اسید آراشیدونیک (C20:4n6) و EPA (C20:5n3) با تعداد تخمک در گرم (05/0> P) مستقیم بود. بین DHA (C22:6n3) با وزن گناد سیال شده، هماوری کاری و مطلق، ارتباط معنی دار مستقیم (05/0>P) برقرار بود. رابطه نسبت DHA/ EPA با تعداد تخمک در گرم (05/0>P)، برخلاف وزن گناد سیال شده (01/0>P)، هماوری کاری (01/0>P) و هماوری نسبی (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط  n-6/ n-3 با وزن گناد سیال شده معکوس بود. ارتباط بین HUFAو همینطور n-3 HUFA با هماوری کاری و نسبی (05/0>P) مستقیم بود. ارتباط بین SFA با تعداد تخمک در گرم (01/0> P) مستقیم بود. ارتباط بین نسبت سه اسید چرب AA/EPA/DHA با هماوری کاری و نسبی (05/0>P) برخلاف نسبت سطح به حجم تخمک (05/0>P) معکوس بود. بین لیپید کل و وزن لارو تازه تفریخ شده (05/0>P)، ارتباط مستقیم وجود داشت.
کلمات کلیدی: ماهی سفید، تخمک، اسید چرب، تولید مثل

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb