جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای حسین نجدگرامی

ابراهیم حسین نجدگرامی، مهران جواهری،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

نور یکی از فاکتورهای مهم محیطی موثر در زندگی ماهیان به شمار می رود. در تحقیقی تاثیر رژیم نوری بر پارامترهای رشد و بقاء در لارو و بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در 4 تیمار نوری (24 L: 0D , 16 L:8D , 8L:16D , 0L:24 D ) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در این تیمارها L برابر طول مدت ساعات روشنایی و D برابر ساعات تاریکی بود. نتایج آزمایش اول نشان داد که لاروها در تیمار 24 ساعت روشنایی دارای بالاترین رشد، افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه بودند که اختلاف معنی دار با 24 ساعت تاریکی داشت P 0.05) ). نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر رژیم نوری در ماهی قزل آلا رنگین کمان بستگی به مرحله تکاملی این ماهی دارد و لاروها برخلاف بچه ماهیان در دوره های نوری طولانی دارای رشد بهتری هستند.
ابراهیم حسین نجدگرامی،
دوره 15، شماره 2 - ( یافته های نوین در زیست شناسی 1393 )
چکیده

نگرانیهای زیست محیطی در مورد استفاده بی رویه از آنتی بیوتیکها، باعث افزایش رشد استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی (Bio-control) شده است. پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB) یک پلی مر طبیعی می باشد که می تواند به اسید چرب کوتاه زنجیره محلول در آب تبدیل شود و به عنوان یک عامل کنترل کننده میکروبی عمل کند. در این آزمایش تاثیرات جایگزینی این ماده با جیره غذایی بچه ماهیان در 3 تیمار غذایی (کنترل،2 و 5 درصد) بر روی فعالیت و تنوع متابولیکی باکتریهای بی هوازی روده در بچه ماهیان تاسماهی سیبری با روش Community Level Physiological Profiles مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت و تنوع متابولیکی باکتریهای بی هوازی در روده بچه ماهیان، از میکروپلتهای BiologTM Ecoplate استفاده شد. نتایج طرح نشان داد که استفاده از PHB میزان فعالیت متابولیکی باکتریهای بی هوازی روده را نسبت به تیمار کنترل افزایش می دهد. نتایج منحنی Pareto- Lorenz و شاخصهای Shannon index و Evenness نشان داد که بچه ماهیانی که از تیمارهای غذایی PHB استفاده کردند دارای تنوع متابولیکی متفاوتی با تیمار کنترل هستند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb