جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای ربانی

حسن ربانی، آزاده مظلوم شهرکی،
دوره 12، شماره 4 - ( 11-1391 )
چکیده

در این مقاله با اتصال دو زنجیرۀ اتمی یک‌نواخت به اتم­های دو جای‌گاه متقابل نانونوارهای گرافن به بررسی رسانش الکترونی و گاف انرژی آن می‌پردازیم. محاسبات به‌کمک روش تابع گرین و رهیافت بستگی قوی در تقریب همسایۀ اول انجام می­شود. بررسی منحنی­های رسانش بر حسب انرژی الکترون ورودی نشان می‌دهد که برای یک نانونوار زیگزاگ گرافن به عرض یک حلقۀ بنزنی هیچ گافی در نوار انرژی سامانه وجود ندارد، در حالی‌که در مورد دسته صندلی همواره یک گاف حول انرژی فرمی مشاهده می­شود که مقدار آن به اندازۀ نانونوار بستگی دارد. در پایان از مقایسۀ نتایج به‌دست آمده با پژوهش‌های قبلی، می­توان نتیجه گرفت که رفتار رسانش الکترونی نانونوارهای گرافنی شدیداً به‌نحوۀ اتصال الکترودها و کیفیت اتصال­ها وابسته است.
حسن ربانی، محمد مردانی، حمیده وحید،
دوره 14، شماره 2 - ( 5-1393 )
چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت تنگابست به مطالعه‏ی ترابرد الکترونی یک سامانه ی چند مولکولی فتالوسیانین مس متصل دو هادی فلزی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در گاف های این سامانه چگالی حالت های الکترونی مستقل از تعداد مولکول ها یا طول سامانه رفتار می‏کند. همچنین افزایش طول سامانه علاوه بر کاهش رسانش تونل زنی، باعث ظهور دره ها و قله هایی در گاف های طیف رسانش می شود و بسته به مقدار انرژی الکترون ورودی به خصوص در لبه ی گاف ها، تونل زنی الکترونی راحت تر صورت می گیرد.
گلاره ربانی، رامین عزتی،
دوره 15، شماره 1 - ( یافته های نوین در زیست شناسی 1393 )
چکیده

باران اسیدی که شکل مرطوب آلاینده­های گازی محسوب می­شود، دراثر ترکیب آلاینده­هایی مانند CO2،  SO2و NO2 دراتمسفر با بخارآب در ابرها تشکیل می­شود. با افزایش غلظت این آلاینده­ها دراتمسفر میزان باران اسیدی نیز رو به افزایش است، باران اسیدی که مخلوطی از اسیدهای سولفوریک، نیتریک و کربنیک می­باشد، درخاک موجب تغییراتی مانند کاهش pH، زدایش عناصرغذایی­، افزایش آزادسازی فلزات­سمی و کاهش حاصلخیزی خاک می­شود، که نتیجه آن اعمال اثرات منفی  بر گیاهان است. در مطالعه حاضر طی یک دوره 32 روزه، گیاهان گندم تحت آبیاری و  برگ­پاشی با 4 تیمار باران اسیدی حاوی اسیدسولفوریک و اسید نیتریک با  pHهای 5/2و 5/3 و 5/4 و 6/5 قرار گرفتند، درحالی­که گیاهان شاهد با آب معمولی با 4/7pH=  آبیاری شدند. طبق نتایج، گیاهان­شاهد در تمام شاخص­های رشدی و فیزیولوژیکی بهتر از گیاهان تیمار باران اسیدی با pH های 5/2 و 5/3 بودند. هم­چنین گیاهان تیمار شده با باران اسیدی در pHهای 6/5 و 5/4 ، به غیراز شدت­فتوسنتز، محتوای رنگیزه­ها و قندهای محلول در سایر فاکتورها در سطح پایین­تری از گیاهان شاهد قرار داشتند. هم­چنین درpH های 5/3 و 5/2 ایجاد لکه­های سفید درهردو سطح برگ، خشک شدن راس و کنار­های برگ نیز مشاهده شد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb