جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای مختاری

نصراله ایران پناه، مرتضی مختاری مقدم،
دوره 10، شماره 1 - ( این شماره نشریه شامل مقالات ریاضی است 1389 )
چکیده

معمولاً عمل‌کرد یک فرآیند تولیدی به‌وسیلۀ نمودارهای شوهارت که ابزاری برای کشف انحراف‌های با دلیل و بهبود فرآیند با کاهش تغییرپذیری است، تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد. هنگامی که توزیع فرآیند نرمال نباشد این‌گونه نمودارها کارایی ندارند. روش بوت‌استرپ یک خانواده از روش‌های باز نمونه‌گیری است که می‌تواند بدون فرض نرمال بودن مشاهده‌ها در کنترل کیفیت آماری استفاده شود. در مقاله‌های متعددی تنها از روش فاصلۀ اطمینان صدکی برای تعیین حدود کنترل استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر فاصله‌های اطمینان صدکی بوت استرپ، t- بوت استرپ، تصحیح اریبی شتابیده (BCa) و فاصلۀ اطمینان تقریبی بوت‌استرپ (ABC) برای تعیین حدود کنترل میانگین فرآیند استفاده می‌شوند. سپس در یک بررسی شبیه‌سازی از این فواصل اطمینان بوت‌استرپ برای حدود کنترل میانگین استفاده و مقایسه می‌شوند. در نهایت این حدود کنترل بوت‌استرپ برای نمودار میانگین داده‌های میزان گاز CO2 در نوشابه‌سازی کارخانه زمزم اصفهان استفاده می‌شود.
سید احمد علوی، محمدرضا قاسمی، محمد مختاری، علیرضا گلال زاده، رضا علی پور،
دوره 12، شماره 2 - ( 6-1391 )
چکیده

میدان نفتی پازنان در 150کیلومتری جنوب خاور اهواز، جنوب خاور میدان آغاجاری و در منطقه فروافتادگی دزفول واقع شده است. رخنمون سطحی این میدان را سازند آغاجاری تشکیل می دهد و سازند آسماری مهم ترین سنگ مخزن در این میدان می باشد که به هفت لایه مخزنی تقسیم شده است. در این پژوهش بر اساس اطلاعات زیر سطحی و با بهره گیری از روش های تحلیلی زیرسطحی مناطق با توسعه شکستگی بالا در این تاقدیس مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد که تاقدیس نفتی پازنان یک چین نامتقارن است که یال جنوب باختری آن شیب زیاد دارد و در قسمت های میانی ساختار که خمش محوری (طولی) بارز است، مستعد مناطق با شکستگی بالا است. تحلیل هندسی این ساختار نشان می دهد که یال جنوب باختری در بیشتر نواحی و یال شمال خاوری در نواحی مرکزی به عنوان بخش هایی از ساختار با تراکم بالای شکستگی هستند. خمش محوری (طولی) تاقدیس پازنان ناشی از رشد و گسترش تاقدیس های مجزا و به هم آمیختن آن ها، پهنه برشی حاصل از عمل کرد گسل های پی سنگی و ساختارهای راستا لغز قدیمی و می باشد.
عاطفه مختاری حسن آبادی، منوچهر خردمندنیا،
دوره 13، شماره 3 - ( ریاضی Mathematics 1392 )
چکیده

استفاده از یک نمودار واحد برای کنترل همزمان میانگین و واریانس فرآیند، موجب ساده تر شدن روند کنترل فرآیند
می شود. به علاوه اگر این نمودار از قابلیت تشخیص منبع آلودگی نیز برخوردار باشد، سادگی کار دو چندان می شود.
به همین دلیل نمودارهای کنترل همزمان مورد توجه بسیاری از محققان و صنعتگران قرار گرفته است.
اخیرا در متون کنترل فرآیندهای آماری، نمودارهای کنترلی معرفی شده که مبتنی بر استفاده از ایده چگالی پیش بین
بیزی می باشند. نمودارهای کنترل مبتنی بر این ایده علاوه بر اینکه عدم اطمینان ناشی از برآورد پارامترها را به
حساب می آورند، ما را از اغلب شبیه سازی های گسترده نیز بی نیاز می کنند. این نمودارها برای کنترل میانگین و
واریانس فرآیندهای یک و چند متغیره پیشنهاد شده اند.
تاکنون هیچ مطالعه ای راجع به کنترل همزمان میانگین و واریانس مبتنی بر ایده چگالی پیش بین بیزی انجام نشده
است. ما در مقاله حاضر با استفاده از ایده چگالی پیش بین بیزی، یک نمودار جدید برای کنترل همزمان میانگین و
واریانس فرآیندهای یک متغیره معرفی کرده ایم. ما با استفاده از مثال های شبیه سازی قابلیت های مهم این نمودار جدید را آشکار کرده ایم.
نمودار جدید در مواردی که پارامترها مجهولند کاربرد دارد. به عبارت دیگر، عدم اطمینان ناشی ازبرآورد پارامترها
را به حساب می آورد. این نمودار قادر است منبع آلودگی را تشخیص دهد و نسبت به تغییرات کوچک در میانگین و
واریانس حساس است. در این نمودار حدود کنترل به سادگی، بدون نیاز به شبیه سازی، از جدول نرمال بدست می آید.
رضا علی پور، سید احمد علوی، محمد رضا قاسمی، محمد مختاری، علی رضا گلال زاده،
دوره 16، شماره 41 - ( یافته های نوین در زمین شناسی 1/2- 1394 )
چکیده

این پژوهش با استفاده از نیمرخ های لرزه نگاری بازتابی هندسه ساختار راندگی تاقدیس نفتی آغاجاری بر روی تاقدیس مارون در فروبار دزفول (جنوب باختر ایران) را مورد بررسی قرار می دهد. این دو تاقدیس دارای روند شمال باختری – جنوب خاوری می باشند که بخش شمالی منطقه مورد مطالعه تاقدیس آغاجاری برروی تاقدیس مارون رانده شده است. در جنوب منطقه مورد مطالعه و نیمرخ های لرزه نگاری 4 و5 تاقدیس مارون در حال شکل گیری است و میل این تاقدیس قابل مشاهده است و بیشتر دگرشکلی در تاقدیس آغاجاری متمرکز می باشد. همچنین در بخش میانی منطقه مورد مطالعه تاقدیس مارون شکل گرفته، ولی راندگی ها در این بخش از تاقدیس عمل نکرده اند و بیشترین راندگی تاقدیس آغاجاری روی مارون دیده می شود. در بخش شمالی نیز در هر دو تاقدیس یک راندگی با ریشه نسبتا عمیق در یال جنوبی دیده می شود و در هر دو تاقدیس با ادامه دگرریختی یک راندگی بالایی از سازند گچساران به سطح رسیده و نهایتا در انتهای شمال باختری منطقه مورد مطالعه در هر دو تاقدیس یک راندگی با ریشه نسبتا عمیق در یال جنوبی دیده می شود که به سمت بالا انتشار یافته و یک پس راندگی از راندگی عمقی اصلی هر دو تاقدیس منشعب شده است. البته در تاقدیس مارون با ادامه دگرریختی یک راندگی بالایی از سازند گچساران به سطح رسیده است که در تاقدیس آغاجاری دیده نمی شود که نشان می دهد تاقدیس مارون در عمق کمتری قرار دارد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb