جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای نبیونی

محمد نبیونی، زهرا رئیسی،
دوره 11، شماره 4 - ( با توجه به تغییر نام دانشگاه و مجوز وزارت ارشاد اسلامی نام نشریه به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی تغییر یافت زیست شناسی Biology 1390 )
چکیده

استفاده از الکل در دوران بارداری منجر به تکوین غیرطبیعی جنین می‌شود، که با عنوان  سندرم  الکل جنینی1  (FAS)  شناخته می‌شود. یکی از نشانه‌‌های این سندرم هیدروسفالی است. هیدروسفالی در دورۀ فیتال با بزرگ شدن اندازۀ بطن‌ها همراه است که می‌تواند به‌علت بلوکه شدن جریان CSF ایجاد شود. در این تحقیق با توجه به این‌که AQPs کانال‌های انتقال  آب در مغز هستند به بررسی تغییرات بیان این پروتیئن در هیدروسفالی ناشی از FAS پرداخته شده است.  FASبه‌دنبال تیمار با اتانول القا شد. برای القاFAS  رت‌های نژاد ویستار حامله تحت رژیم الکلی 5  درصد (w/v) در آب آشامیدنی از روز 8 حاملگی تا روز زایمان قرارگرفتند. رت‌ها در روزهای 18 و19 بارداری به روش بیهوشی عمیق کشته شدند و جنین‌ها خارج شده و مغز جنین‌ها به‌منظور رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و ایمونوهیستوشیمی برش‌گیری شدند. آنالیز داده‌های هیستولوژیکی نشان داد که ضخامت کورتکس مغز جنین‌های تحت القای الکل کاهش معنی‌داری در حدود (01/0 (p
محمد نبیونی، عبدالحسین شیروی،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

بند ناف از مهم‌ترین منابع سلول­های بنیادی مزانشیمی است. این سلول­ها در صورتی که تحت شرایط خاص قرار گیرند، توان تمایز به بافت­های مختلف را دارند. در پژوهش‌های گذشته اثر تمایزی ویتامین D3 بر روی سلول‌های بنیادی استخوان اثبات شده است. هم‌چنین نشان داده شده است که زهر زنبور (BV) سبب تمایز سلول­های سرطانی می­گردد. در بررسی حاضر اثر تمایزی BV و ویتامین D3‌ بر روی سلول­های بنیادی بند ناف استئوبلاست بررسی شد. برای انجام این تحقیق بافت‌های بند­ناف حاصل از 12-10 جنین موش پس از هضم آنزیمی در محیط DMEM‌ کشت داده شدند. برای اثبات بنیادی بودن این سلول­ها فاکتور OCT4 جنینی و برای اثبات مزانشیمی بودن آن‌ها حضور مارکرهای سطحی CD29، CD44 و CD73 به‌روش فلوسیتومتری بررسی شد. نتایج بیان بالای فاکتور‌های فوق را در این سلول­ها نشان داد. پس از پاساژ دوم، برای بررسی تمایز، سلول­ها با غلظت­های مختلف BV، ویتامین D3 و هم افزایی این دو ترکیب به‌مدت 21 روز تیمار شدند. در ابتدا برای به‌دست آوردن دوز­های مناسب BV، اثرات کشندگی آن بر سلول­ها با روش  MTT‌بررسی شد و مشخص شد که BV در غلضت­های بیش‌تر از &mug/ml6 موجب مهار رشد سلول‌های مزانشیمی می­گردد. سپس سطح کلسیم سلول­ها توسط رنگ­آمیزی آلیزارین‌رد بررسی شد. علاوه بر این میزان آلکالین فسفاتاز به‌عنوان یک مارکر استخوانی اندازه‌گیری شد. با استفاده از رنگ­آمیزی آلیزارین­رد و تست آلکالین فسفاتاز اثبات شد که BV با غلظت­های غیرسمی (&mug/ml2 ،&mug/ml4و &mug/ml6) موجب تمایز اندکی در سلول­های بنیادی بند ناف به سمت استخوان موجب می­شود. در صورتی که استفاده توأم BV با ویتامین D3 موجب افزایش قدرت تمایزی این ویتامین می­گردد. در نتیجه، پیشنهاد می­شود سلول­های بنیادی بند ناف در صورتی که تحت تیمار هم‌زمانBV  و ‌ویتامین D3 قرار بگیرند توانایی تمایز به سمت سلول­های استخوان ساز را داشته و در نتیجه می­توانند در سلول درمانی کاربرد داشته باشند
مریم کاکایی، زهرا نظری، لطیفه کریم زاده، محمد نبیونی،
دوره 13، شماره 1 - ( زیست شناسی Biology 1392 )
چکیده

کشت فولیکول‌های نابالغ تخمدان، ابزار مهمی برای بررسی تکوین فولیکولی است و به‌عنوان انتخابی در ناباروری استفاده می‌شود. زهرزنبورعسل (1HBV) متشکل از چندین ترکیب فعال بیولوژیکی است که اثرات آن در کمک به اوولاسیون فولیکول­ها در رت اثبات شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر HBV بر بلوغ انواع فولیکول­های نابالغ در شرایط آزمایشگاهی و هم‌چنین بررسی اثر آن بر کاهش بیان TNF-&alpha به‌عنوان یک ژن پیش برنده تحلیل فولیکولی است. فولیکول­ها از تخمدان موش­ جدا و در محیط &alpha-MEM کشت داده شدند و بر اساس قطر فولیکولی به سه گروه پره آنترال کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردیدند. هر سه گروه تحت تیمار 1µg/mlHBV قرار گرفتند. اثرات کشندگی HBV بر روی فولیکول­ها به‌روش رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد. قطر فولیکولی و تغییرات مورفولوژیکی نشان‌دهندۀ بلوغ فولیکولی با اکولر مدرج و هم‌چنین تغییرات بیان فاکتور TNF-&alpha به‌روش فلوسیتومتری اندازه­گیری شد. نتایج: بررسی قطر فولیکولی نشان داد کهHBV موجب افزایش (P<0.001) قطر فولیکول­ها می‌شود. میزان تخمک‌های 2GV درگروه کنترل و تیمار به‌ترتیب 53٪ و 4/31٪ برآورد شد که این کاهش با 001/0P< معنی‌دار بود. درصد پیشرفت تخمک‌ها به مراحل میوز I در گروه کنترل و تیمار به‌ترتیب حدود30٪ و 2/43٪ و به‌مرحلۀ میوزII به‌ترتیب 15٪ و‌ 3/22٪ محاسبه شد. نتایج حاصل از فلوسیتومتری نشان داد که HBV‌ می­تواند بیان TNF-&alpha را در سلول­های فولیکولی به‌میزان 4٪ کاهش دهد. در مجموع می‌توان اظهار داشت که HBV سبب افزایش معنی‌داری در سیر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول­های پره انترال شده و در نتیجه موجب آمادگی بهتر برای لقاح می‌گردد. از طرفی نشان داده شد که HBV تا حدودی می­تواند بیان فاکتور التهابی و نکروزه کننده TNF-&alpha را کاهش دهد
الهام حویزی، محمد نبیونی، کاظم پریور، محمد معصومی، جعفر آی،
دوره 15، شماره 1 - ( یافته های نوین در زیست شناسی 1393 )
چکیده

امروزه سلول های پرتوان القا شده ( iPS) به عنوان یکی از جدیدترین و بهترین منابع سلولی برای سلول درمانی مطرح می باشند. در این مطالعه توان تمایزی سلول های iPS انسانی در محیط کشت سه بعدی به سلول های آندودرم قطعی، که خود پیش ساز سلول هایی از جمله سلول های هپاتوسیت، پانکراس و ششی می باشند، مورد بررسی قرار گرفت. اجسام جنینی (ٍEBs) از سلول های HiPS ساخته و سپس بر روی داربست نانوفیبروز پلی کاپرولاکتون (PCL)، که با روش الکترواسپینینگ تهیه شد، منتقل و تحت تاثیر ریزمولکولی با عنوان، فاکتور القا کننده آندودرمی (IDE1)، به سلول های آندودرم قطعی تمایز داده شدند. بیان مارکرهای آندودرمی شامل SOX17, FoxA2 و GSC با روش ایمونوسیتوشیمی وRT-PCR تایید شد. در این تحقیق مورفولوژی سلول های کشت داده شده بر داربست با استفاده از عکس های میکروسکوپ الکترونی و بقاء سلول ها در شرایط کشت سه بعدی با تست MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که داربست نانوفیبروز می تواند محیط مناسبی برای رشد و تمایز سلول های hiPS به سلول های آندودرم قطعی با استفاده از فاکتورهای مناسب را فراهم آورد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb