جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای نظری

مریم کاکایی، زهرا نظری، لطیفه کریم زاده، محمد نبیونی،
دوره 13، شماره 1 - ( زیست شناسی Biology 1392 )
چکیده

کشت فولیکول‌های نابالغ تخمدان، ابزار مهمی برای بررسی تکوین فولیکولی است و به‌عنوان انتخابی در ناباروری استفاده می‌شود. زهرزنبورعسل (1HBV) متشکل از چندین ترکیب فعال بیولوژیکی است که اثرات آن در کمک به اوولاسیون فولیکول­ها در رت اثبات شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر HBV بر بلوغ انواع فولیکول­های نابالغ در شرایط آزمایشگاهی و هم‌چنین بررسی اثر آن بر کاهش بیان TNF-&alpha به‌عنوان یک ژن پیش برنده تحلیل فولیکولی است. فولیکول­ها از تخمدان موش­ جدا و در محیط &alpha-MEM کشت داده شدند و بر اساس قطر فولیکولی به سه گروه پره آنترال کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردیدند. هر سه گروه تحت تیمار 1µg/mlHBV قرار گرفتند. اثرات کشندگی HBV بر روی فولیکول­ها به‌روش رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد. قطر فولیکولی و تغییرات مورفولوژیکی نشان‌دهندۀ بلوغ فولیکولی با اکولر مدرج و هم‌چنین تغییرات بیان فاکتور TNF-&alpha به‌روش فلوسیتومتری اندازه­گیری شد. نتایج: بررسی قطر فولیکولی نشان داد کهHBV موجب افزایش (P<0.001) قطر فولیکول­ها می‌شود. میزان تخمک‌های 2GV درگروه کنترل و تیمار به‌ترتیب 53٪ و 4/31٪ برآورد شد که این کاهش با 001/0P< معنی‌دار بود. درصد پیشرفت تخمک‌ها به مراحل میوز I در گروه کنترل و تیمار به‌ترتیب حدود30٪ و 2/43٪ و به‌مرحلۀ میوزII به‌ترتیب 15٪ و‌ 3/22٪ محاسبه شد. نتایج حاصل از فلوسیتومتری نشان داد که HBV‌ می­تواند بیان TNF-&alpha را در سلول­های فولیکولی به‌میزان 4٪ کاهش دهد. در مجموع می‌توان اظهار داشت که HBV سبب افزایش معنی‌داری در سیر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول­های پره انترال شده و در نتیجه موجب آمادگی بهتر برای لقاح می‌گردد. از طرفی نشان داده شد که HBV تا حدودی می­تواند بیان فاکتور التهابی و نکروزه کننده TNF-&alpha را کاهش دهد

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb