جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای کرمیان

رویا کرمیان، مصطفی اسدبیگی، مسعود رنجبر،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

جنس مریم گلی از جنس­های مهم تیرۀ نعنائیان است که اغلب گونه­های آن ارزش غذایی و دارویی دارند. در این پژوهش محتوای فنل و فلاونوئید کل و نیز فعالیت آنتی­اکسیدانی عصارۀ متانولی گونۀ سالویا اتیوپیس ارزیابی شد. اجزای موجود در روغن­های ضروری این گونه به‌صورت کمّی و کیفی باGC  و GC-MS آنالیز شد. هم‌چنین فعالیت ضد باکتریایی عصارۀ متانولی روغن‌های ضروری گونۀ بررسی شده به‌ترتیب در برابر شش و دو سویه باکتری گرم مثبت و منفی بررسی شد. نتایج نشان داد که گونۀ سالویا اتیوپیس دارای محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی­اکسیدانی چشم‌گیری است. در بررسی ترکیبات روغن­های ضروری گونۀ بررسی شده 11 ترکیب شناسایی شد که آلفا-کوپاین با مقدار 48/33% فراوان­ترین ترکیب روغن­های ضروری بود. عصارۀ گونۀ بررسی شده در زمینۀ فعالیت ضد باکتریایی پتانسیل مهاری بسیار زیادی را در برابر باکتری پروتئوس ولگاریس نشان داد؛ هرچند روغن‌های ضروری آن فاقد فعالیت ضد باکتریایی بود.
رویا کرمیان، داود علی حسینی،
دوره 14، شماره 3 - ( انگلیسی 1393 )
چکیده

عصاره متانولی برگ و پیاز گونه آلیوم آمپله­پرازوم (آلیاسه) جهت آنالیز محتوای ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی­اکسیدانی و نیز خواص ضدباکتریایی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت سنجش فعالیت آنتی­اکسیدانی از دو روش بیوشیمیایی جاروب­کنندگی رادیکال آزاد DPPH و سیستم لینولئیک اسید/ بتا کاروتن استفاده شد و جهت اندازه­گیری محتوای فنل و فلاونوئید کل، به ترتیب از روش­های فولین- سیوکالتو و کلرید آلومینیم استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره­ دو بخش مورد مطالعه از نظر محتوای ترکیبات فنلی متفاوت بوده و در سیستم DPPH فعالیت آنتی­اکسیدانی کمتری از اسید آسکوربیک اسید و BHT به عنوان آنتی­اکسیدان­های سنتزی نشان دادند. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی نشان داد که عصاره پیاز گونه مورد مطالعه در غلظت 100 میلی­گرم در لیتر، در ممانعت از رشد باکتری­های هموفیلوس انفلوانزا و  باسیلوس سرئوس و عصاره برگ آن در همین غلظت، در ممانعت از رشد باکتری­ باسیلوس سرئوسموثرتر بودند. بنابر نتایج حاصل عصاره گونه مورد مطالعه فعالیت آنتی­اکسیدانی قابل­توجهی نشان داده و می­تواند بعنوان یک مکمل دارویی جدید در آینده مورد استفاده قرار گیرد
رویا کرمیان،
دوره 15، شماره 2 - ( یافته های نوین در زیست شناسی 1393 )
چکیده

ساپونین¬ها متابولیت¬های ثانویه¬ای هستند که در بسیاری از گیاهان و برخی جانوران یافت می¬شوند. این ترکیبات گلیکوزیدهایی با وزن مولکولی بالا هستند که دارای گروه قندی متصل به آگلیکون تری¬ترپنی یا استروئیدی می¬باشند. بسیاری از ساپونین¬ها دارای خاصیت پاک¬کنندگی هستند و در آب کف پایدار ایجاد می¬کنند. جنسSilene L. با بیش از 700 گونه یکی از بزرگترین جنس¬های تیره میخکیان است که اغلب در نیمکره شمالی گسترش دارند. ترکیبات ساپونینی از متابولیت¬های ثانویه فراوان موجود در گیاهان این جنس هستند. در پژوهش حاضر، محتوای ساپونین کل در ریشه و بخش هوایی 3 گونه از جنس Silene ( S. ginodioca, S. spergulifoliaو S. swertiifolia) به صورت کمی و کیفی به روش¬های اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی لایه نازک مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی 5 فرکشن مختلف از هر بخش گیاه به دست آمد، که فرکشن 1 در هر دو بخش و در هر سه گونه حاوی بالاترین مقدار ساپونین بود. از سوی دیگر، مقدار ساپونین استخراج شده از ریشه¬ها بالا بود. همچنین کروماتوگرافی عصاره¬ها بر روی صفحات TLC لکه¬های ساپونینی با مقادیر Rf مختلف را آشکار ساخت.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb