جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای گندم


دوره 8، شماره 4 - ( 12-1387 )
چکیده

به علت شباهت فراوان ریخت‌شناسی میان گونهٔ تتراپلوئید تریتیکوم تورژیدوم2 و گونهٔ هگزاپلوئید تریتیکوم استیووم3، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از 34 صفت کمی و 9 صفت کیفی ریخت‌شناسی سنبله موقعیت تاکسونومی و تغییرات صفات ریخت‌شناسی در بین 22 جمعیت از تریتیکوم تورژیدوم و 42 جمعیت از تریتیکوم استیووم بررسی شود. بدین منظور از معیارهای آماری نظیر میانگین و ضریب تغییرپذیری و از تحلیل خوشه‌ای و فاکتوریل استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که این دو گونه با استفاده از صفات ریخت‌شناسی سنبله نظیر طول سنبله و پوشه، طول سیخک پوشه و پوشینهٔ تحتانی از یک‌دیگر متمایز می‌شوند. تغییرپذیری صفات ریخت‌شناسی سنبله در جمعیت‌های تریتیکوم استیووم بالاتر ازجمعیت‌های تریتیکوم تورژیدوم است و ناشی از جریان ژنی نسبتاً بالاتر در جمعیت‌های تریتیکوم استیووم است.
پرویز عبدالمالکی، بهاره ناهیدیان، عاطفه پایز، فائزه قناتی،
دوره 12، شماره 3 - ( 8-1391 )
چکیده

با وجود پژوهش‌های متعدد روی تأثیر میدان­های مغناطیسی بر گیاهان، سازوکار دقیق این اثرات هنوز مشخص نشده است. هدف از این پژوهش مقایسۀ تأثیر میدان­های مغناطیسی بر جوانه­زنی و رشد اولیۀ بذرهای گندم است. بدین منظور بذرهای گندم1 به دو صورت خیسانده شده و خشک به‌مدت 4 روز، هر روز 5 ساعت تحت تیمار میدان مغناطیسی ایستا (SMF 30 میلی‌تسلا) و متناوب (EMF 10 کیلوهرتز) قرار گرفتند. میزان آب‌گیری، درصد و سرعت جوانه­زنی بذرها، رشد دانه­رست، هدایت الکتریکی پوست دانه و غشای دانه­رست اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با نمونه­های شاهد در گروه گندم تر، تیمار میدان مغناطیسی اثر معنی‌داری بر درصد جوانه‌زنی بذرها ندارد، ولی سرعت جوانه­زنی، وزن تر، وزن خشک و شاخص توان II را افزایش می‌دهد. میدان مغناطیسی بر طول دانه­رست حاصل از بذرهای خشک اثر مثبت داشت و در بقیۀ موارد اثر افزایشی مشاهده نشد. تیمار با  میدان مغناطیسی سبب کاهش نشت الکتریکی پوست دانه و غشای دانه­رست شد، ولی سبب افزایش آب‌گیری دانه نشد؛ از همین رو، افزایش سرعت جوانه‌زنی و رشد بهتر دانه‌رست­ها احتمالاً به‌دلیل افزایش تمامیت غشا و پوست دانه، افزایش میزان یا فعالیت آنزیم­های دخیل در جوانه­زنی بذرها و یا آنزیم­های آنتی‌اکسیدانت است. اثرات میدان بر بذرهای تر گندم بسیار بهتر از بذرهای خشک است وهم‌چنینSMF نسبت به EMF اثرات بهتری بر جوانه­زنی و رشد دانه‌رست­ها نشان می‌دهد. 
گلاره ربانی، رامین عزتی،
دوره 15، شماره 1 - ( 9-1393 )
چکیده

باران اسیدی که شکل مرطوب آلاینده­های گازی محسوب می­شود، دراثر ترکیب آلاینده­هایی مانند CO2،  SO2و NO2 دراتمسفر با بخارآب در ابرها تشکیل می­شود. با افزایش غلظت این آلاینده­ها دراتمسفر میزان باران اسیدی نیز رو به افزایش است، باران اسیدی که مخلوطی از اسیدهای سولفوریک، نیتریک و کربنیک می­باشد، درخاک موجب تغییراتی مانند کاهش pH، زدایش عناصرغذایی­، افزایش آزادسازی فلزات­سمی و کاهش حاصلخیزی خاک می­شود، که نتیجه آن اعمال اثرات منفی  بر گیاهان است. در مطالعه حاضر طی یک دوره 32 روزه، گیاهان گندم تحت آبیاری و  برگ­پاشی با 4 تیمار باران اسیدی حاوی اسیدسولفوریک و اسید نیتریک با  pHهای 5/2و 5/3 و 5/4 و 6/5 قرار گرفتند، درحالی­که گیاهان شاهد با آب معمولی با 4/7pH=  آبیاری شدند. طبق نتایج، گیاهان­شاهد در تمام شاخص­های رشدی و فیزیولوژیکی بهتر از گیاهان تیمار باران اسیدی با pH های 5/2 و 5/3 بودند. هم­چنین گیاهان تیمار شده با باران اسیدی در pHهای 6/5 و 5/4 ، به غیراز شدت­فتوسنتز، محتوای رنگیزه­ها و قندهای محلول در سایر فاکتورها در سطح پایین­تری از گیاهان شاهد قرار داشتند. هم­چنین درpH های 5/3 و 5/2 ایجاد لکه­های سفید درهردو سطح برگ، خشک شدن راس و کنار­های برگ نیز مشاهده شد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb