جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای اسپکتروفتومتری

رویا کرمیان،
دوره 15، شماره 2 - ( 12-1393 )
چکیده

ساپونین¬ها متابولیت¬های ثانویه¬ای هستند که در بسیاری از گیاهان و برخی جانوران یافت می¬شوند. این ترکیبات گلیکوزیدهایی با وزن مولکولی بالا هستند که دارای گروه قندی متصل به آگلیکون تری¬ترپنی یا استروئیدی می¬باشند. بسیاری از ساپونین¬ها دارای خاصیت پاک¬کنندگی هستند و در آب کف پایدار ایجاد می¬کنند. جنسSilene L. با بیش از 700 گونه یکی از بزرگترین جنس¬های تیره میخکیان است که اغلب در نیمکره شمالی گسترش دارند. ترکیبات ساپونینی از متابولیت¬های ثانویه فراوان موجود در گیاهان این جنس هستند. در پژوهش حاضر، محتوای ساپونین کل در ریشه و بخش هوایی 3 گونه از جنس Silene ( S. ginodioca, S. spergulifoliaو S. swertiifolia) به صورت کمی و کیفی به روش¬های اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی لایه نازک مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی 5 فرکشن مختلف از هر بخش گیاه به دست آمد، که فرکشن 1 در هر دو بخش و در هر سه گونه حاوی بالاترین مقدار ساپونین بود. از سوی دیگر، مقدار ساپونین استخراج شده از ریشه¬ها بالا بود. همچنین کروماتوگرافی عصاره¬ها بر روی صفحات TLC لکه¬های ساپونینی با مقادیر Rf مختلف را آشکار ساخت.

دوره 18، شماره 58 - ( 6-1383 )
چکیده

تحقیق در باره اسپکتروفتومتری با تمرکز روی بر هم کنش انتقال بار میان 2و3 دی کلروـ5 و 6ـ دی سیانوـ1 و 4ـ بنزوکوئینون (دی دی کیو) و تعدادی از بنزوفنون ها در حلال کلروفرم و در دمای 25 درجه سانتیگراد انجام پذیرفته است. مقایسه طیف های کمپلکس 1و2ـ دی متوکسی بنزن ـ دی دی کیو به عنوان مرجع با طیف‌های کمپلکس های بنزوفنون ـ دی دی کیو حاکی از دو نوع انتقال (π→π* و n→π*) است. ثابتهای پایداری کمپلکس‌های ملکولی حاصل با استفاده از روش هیلدبراند تعیین شدند. مقادیر ثابتهای پایداری هماهنگ با مقدار دانسیته بار روی اتمهای اکسیژن گروههای کربنیل تغییر می کنند. همچنین ممانعت فضایی استخلافها روی ثابتهای پایداری کمپلکسها تأثیر می گذارد. انتقال در فرکانس ارتعاشی گروه های کربنیل بنزوفونها در اثر کمپلکس شدن، مؤید دیگری برای این واقعیت است که الکترون دهندگی از طریق اکسیژنهای گروه کربونیل انجام می پذیرد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb