جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای باززایی

راضیه رستمی، پروانه ابریشم چی، مهرداد لاهوتی،
دوره 10، شماره 4 - ( 10-1389 )
چکیده

همه ساله بیماری‌ها و به‌خصوص ویروس‌های گیاهی باعث از بین رفتن بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی می‌گردند. کشت مریستم یکی از مهم‌ترین روش‌های تولید گیاهان عاری از ویروس است.  هدف از این پژوهش ارائه روشی مؤثر برای القای کالوس و باززایی گیاه از کشت بافت مریستم سیب‌زمینی1 بوده است. ایجاد کالوس در مریستم جانبی سیب‌زمینی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای 2,4-D با غلظت‌های0، 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی‌گرم در لیتر و کینتین با غلظت‌های 0، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌گرم در لیتر، القا شد.  تولید بهینۀ کالوس درغلظت 2 میلی‌گرم در لیتر2,4-D و 5/1 میلی‌گرم در لیتر کینتین مشاهده گردید.  گیاهچه‌ها بعد از گذشت 9 هفته از کشت باززایی شدند.  بهترین محیط برای ایجاد ساقه و رشد آن، محیط MS دارای 1 میلی‌گرم در لیتر2,4-D و 5/1 میلی‌گرم در لیتر کینتین بود.  بیش‌ترین میزان برگ و ریشه و نیز رشد ریشه‌ها در محیط کشت MS دارای 1 میلی‌گرم در لیتر2,4-D و 1 میلی‌گرم در لیتر کینتین، تولید گردید.
سمانه رحمت زاده، جلیل خارا، سید کمال کاظمی تبار،
دوره 14، شماره 3 - ( 7-1393 )
چکیده

پروانش یکی از مهم تین گیاهان دارویی می باشد که به صورت معمول به دلیل آلکالوئیدهای ضد سرطان آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق اثر غلظت های مختلف تریپتوفان ( mg/l350و 150، 0) تحت شرایط باززایی درون شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است. باززایی ریزنمونه های مختلف در ترکیبات محیط کشتی مختلف در شرایط فقدان تریپتوفان نشان داد که بهترین شرایط محیط کشتی به وسیله ی ریزنمونه های قطعات گرهی رشد یافته در محیط کشت MS حاوی mg/l NAA)1 )+( mg/l BAP 5/0) به دست آمد. همچنین، محیط کشت ریشه زایی را به صورت محیط کشت نیم MS غنی شده با mg/l IBA) 1/0) به دست آوردیم. پس از افزودن تریپتوفان به درون این محیط کشت بهینه، حداکثر درصد شاخه زایی ریشه زایی، به ترتیب در محیط حاوی 350و 250 میلی گرم بر لیتر تریپتوفان به دست آمد. علاوه بر این، اندازه گیری طول ریشه و ساقه، وزن خشک و تر شاخه، وزن تر ریشه، محتوای کلروفیل a و کاروتنوئید و همچنین، محتوای قند های محلول شاخه و ریشه، بهترین محیط کشت را در حضور mg/l 350 تریپتوفان نشان داد، در حالیکه حداکثر وزن خشک ریشه و محتوای کلروفیل b در محیط کشت حاوی mg/l 250 تریپتوفان به دست آمد. در نهایت، آنالیز محتوای پروتئین کل اندام هوایی و ریشه تفوت معنی داری را درمیان همه گروه ها نشان داد و بالاترین محتوای آن دراندام هوایی و ریشه، به ترتیب، در 250 و 350 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb