جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای بنزوفنونها


دوره 18، شماره 58 - ( 6-1383 )
چکیده

تحقیق در باره اسپکتروفتومتری با تمرکز روی بر هم کنش انتقال بار میان 2و3 دی کلروـ5 و 6ـ دی سیانوـ1 و 4ـ بنزوکوئینون (دی دی کیو) و تعدادی از بنزوفنون ها در حلال کلروفرم و در دمای 25 درجه سانتیگراد انجام پذیرفته است. مقایسه طیف های کمپلکس 1و2ـ دی متوکسی بنزن ـ دی دی کیو به عنوان مرجع با طیف‌های کمپلکس های بنزوفنون ـ دی دی کیو حاکی از دو نوع انتقال (π→π* و n→π*) است. ثابتهای پایداری کمپلکس‌های ملکولی حاصل با استفاده از روش هیلدبراند تعیین شدند. مقادیر ثابتهای پایداری هماهنگ با مقدار دانسیته بار روی اتمهای اکسیژن گروههای کربنیل تغییر می کنند. همچنین ممانعت فضایی استخلافها روی ثابتهای پایداری کمپلکسها تأثیر می گذارد. انتقال در فرکانس ارتعاشی گروه های کربنیل بنزوفونها در اثر کمپلکس شدن، مؤید دیگری برای این واقعیت است که الکترون دهندگی از طریق اکسیژنهای گروه کربونیل انجام می پذیرد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb