جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای فولیکول

مریم کاکایی، زهرا نظری، لطیفه کریم زاده، محمد نبیونی،
دوره 13، شماره 1 - ( 3-1392 )
چکیده

کشت فولیکول‌های نابالغ تخمدان، ابزار مهمی برای بررسی تکوین فولیکولی است و به‌عنوان انتخابی در ناباروری استفاده می‌شود. زهرزنبورعسل (1HBV) متشکل از چندین ترکیب فعال بیولوژیکی است که اثرات آن در کمک به اوولاسیون فولیکول­ها در رت اثبات شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر HBV بر بلوغ انواع فولیکول­های نابالغ در شرایط آزمایشگاهی و هم‌چنین بررسی اثر آن بر کاهش بیان TNF-&alpha به‌عنوان یک ژن پیش برنده تحلیل فولیکولی است. فولیکول­ها از تخمدان موش­ جدا و در محیط &alpha-MEM کشت داده شدند و بر اساس قطر فولیکولی به سه گروه پره آنترال کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردیدند. هر سه گروه تحت تیمار 1µg/mlHBV قرار گرفتند. اثرات کشندگی HBV بر روی فولیکول­ها به‌روش رنگ آمیزی تریپان بلو بررسی شد. قطر فولیکولی و تغییرات مورفولوژیکی نشان‌دهندۀ بلوغ فولیکولی با اکولر مدرج و هم‌چنین تغییرات بیان فاکتور TNF-&alpha به‌روش فلوسیتومتری اندازه­گیری شد. نتایج: بررسی قطر فولیکولی نشان داد کهHBV موجب افزایش (P<0.001) قطر فولیکول­ها می‌شود. میزان تخمک‌های 2GV درگروه کنترل و تیمار به‌ترتیب 53٪ و 4/31٪ برآورد شد که این کاهش با 001/0P< معنی‌دار بود. درصد پیشرفت تخمک‌ها به مراحل میوز I در گروه کنترل و تیمار به‌ترتیب حدود30٪ و 2/43٪ و به‌مرحلۀ میوزII به‌ترتیب 15٪ و‌ 3/22٪ محاسبه شد. نتایج حاصل از فلوسیتومتری نشان داد که HBV‌ می­تواند بیان TNF-&alpha را در سلول­های فولیکولی به‌میزان 4٪ کاهش دهد. در مجموع می‌توان اظهار داشت که HBV سبب افزایش معنی‌داری در سیر بلوغ آزمایشگاهی فولیکول­های پره انترال شده و در نتیجه موجب آمادگی بهتر برای لقاح می‌گردد. از طرفی نشان داده شد که HBV تا حدودی می­تواند بیان فاکتور التهابی و نکروزه کننده TNF-&alpha را کاهش دهد
احمد قارزی،
دوره 15، شماره 1 - ( 9-1393 )
چکیده

طرز تشکیل فولیکول پر و فولیکول مو در مرحلۀ جنینی تقریباً مشابه است ولی آیا آنها در مرحلۀ بلوغ نیز ساختار و سازمان¬بندی مشابهی دارند؟ هدف تحقیق حاضر بررسی شباهت¬ها و تفاوت¬های ساختاری این دو نوع فولیکول در موش_های صحرایی و کبوترهای بالغ می¬باشد. برای این منظور، پس از خارج کردن فولیکول¬ها از پوست، آنها برای بررسی با میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره آماده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که این دو نوع فولیکول از نظر داشتن پاپیلای درمی، ماتریکس اپیدرمی و سلول¬های بنیادی اپیدرمی مشابه هستند. همچنین نحوۀ تولید رشته مو و پر در آنها تقریبا یکسان است. یکی از اختلافات مشاهده شده بین این دو فولیکول این است که برخلاف فولیکول مو، در بخش بالای پاپیلای درمی فولیکول پر یک بخش متمایزی بنام پولپ وجود دارد. در مرکز این پولپ و همچنین پاپیلای درمی یک رگ خونی قرار دارد که نظیر آن در فولیکول مو دیده نمی¬شود. یکی دیگر از تفاوتهای مشاهد شده به ضخامت غشاء پایهای مربوط می¬شود که در مرز ماتریکس اپیدرمی و پاپیلای درمی قرار می¬گیرد. این غشاء در فولیکول پر نسبت به فولیکول مو از ضخامت بسیار بیشتری برخوردار است. همچنین در قاعدۀ فولیکول پر جمعیت مشخصی از سلول¬های شبه-بنیادی دیده می¬شود که نظیر آن در فولیکول مو مشاهده نگردید. با توجه به نتایج حاصله به نظر می¬رسد که پر در پرندگان و مو در پستانداران برای اهداف زیستی مختلفی سازگاری یافته¬اند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb