جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای کادمیوم


دوره 9، شماره 3 - ( 8-1388 )
چکیده

گیاهان رشد یافته در شرایط هیدروپونیک با کلرید کادمیوم M µ 50 تیمار شدند. میزان رشد و پارامتر های متابولیکی دخیل در تنش اکسیداتیو و پاسخ¬های آنتی¬اکسیدانی در اندام هوایی و ریشه¬های گیاهان تیمار شده بررسی شد. افزایش پراکسیداسیون لیپیدها، مرگ سلولی و تجمع پراکسید هیدروژن با اعمال کادمیوم موجب کاهش رشد و وزن خشک گیاهان گردید. میزان فعالیت آنزیم¬های کاتالاز (CAT) ، آسکور بات پراکسیداز (APX ) ، گایاکول پراکسیداز (GPX) و گلوتاتیون ردوکتاز (GR) در گیاهان تحت تیمار با کادمیوم افزایش یافت. بنابرین اعمال کادمیوم M µ 50 باعث افزایش فعـــالیت آنزیم¬های مسئول محافظت اکسیدانی در گیاه ذرت می¬شود.
لطیفه پوراکبر،
دوره 10، شماره 4 - ( 10-1389 )
چکیده

گیاهان کشت شده در شرایط هیدروپونیک با کلرید کادمیوم، 50 و 100 میکرومولار تیمار شدند. تغییرات پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاهان بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم وزن خشک ریشه، محتوای رنگیزه‌ای (کلروفیل a، b و کاروتنوئیدها)، احیاء دی‌کلروفنل ایندوفنل (واکنش هیل)، محتوای نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز (NR) کاهش یافت در صورتی‌که درصد نشت الکترولیت‌ها (ELP)، میزان اسید آمینه‌های آزاد، تیول‌های غیرپروتئینی (NPT)، آب اکسیــژن آندوژنی و مالون دی‌آلدئید (MDA) به‌عنوان شاخص پراکسیداسیون چربی‌ها افزایش یافت.
سلمان احمدی اسبچین، ناصر جعفری،
دوره 15، شماره 1 - ( 9-1393 )
چکیده

چکیده : روش های فیزیکی و شیمیایی جذب فلزات سنگین، دارای معایبی از جمله هزینه زیاد و غیر موثر بودن در غلظت های کم می باشد. روش های زیستی جذب فلزات سنگین در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفت. از میان جاذب های زیستی شامل:باکتری ها،قارچ ها،جلبک ها ، جلبک ها دارای بالاترین توانایی در جذب فلز می باشند. دراین تحقیق مشخص گردید که نقش اصلی درجذب همزمان فلزات نیکل و کادمیوم بر عهده اسید آلژینیک می باشد. جلبک قهوه ای فوکوس سراتوس ، به عنوان جاذب زیستی مقرون به صرفه در این تحقیق استفاده شده و جذب زیستی همزمان یون کادمیوم و نیکل در راکتور بسته مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار سطحی جلبک وکینتیک جذب فلزات بررسی شده است. زمان تعادل حدود 300 دقیقه بوده و ایزوترم جذب با استفاده از معادله لانگموییر تفسیر گردید. بیشینه جذب برای فلزات کادمیوم و نیکل به ترتیب حدود 85/0 و 95/0 میلی مول بر گرم می¬باشد .

دوره 18، شماره 57 - ( 10-1383 )
چکیده

کادمیوم از جمله فلز‌‌های سنگین محیطی است که در همه ‌جا یافت می‌شود و القا کننده اختلالات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ساختاری است. این ماده در صنایع باتری‌‌سازی و نظامی کاربرد دارد. در مطالعه اخیر نقش پاتولوژیک کلرید کادمیوم واثر حفاظتی تورین روی بیضه موش‌‌های نرنژادNMRI مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه کلرید کادمیوم با دوز 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم و تورین با دوز400 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌ صورت تیمار طولانی ‌مدت (Chronic)، به مدت 30 روز(هفته‌‌ای دو مرتبه) به صورت درون صفاقی مورد استفاده قرار گرفتند و تغییرات ‌در پارامترهایی نظیر: وزن نسبی بیضه, تغییرات وزنی‌حیوانات, ضخامت غلاف سفید بیضه، قطر لوله منی‌ساز, تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی نوع A، تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی نوع B، تعداد سلول‌های اسپرماتوسیت اولیه، تعداد سلول‌های اسپرم, تعداد سلول‌های سرتولی مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که به دنبال استعمال کلرید کادمیوم، پارامترهایی نظیر ضخامت غلاف سفید، وزن نسبی بیضه افزایش معنی‌داری نسبت به‌ گروه شاهد داشتند، درحالی‌ که بقیه پارامترها از کاهش معنی‌داری نسبت به گروه شاهد برخوردار بودند. به علاوه در برخی از نمونه‌های تجربی حالت چروکیدگی لوله‌های منی‌ساز و رهاشدن اسپرماتوسیت‌های اولیه و اسپرماتیدها به مرکز مجاری لوله‌ها مشاهده شد. از سوی دیگر در گروهی که از ترکیب آنتی‌اکسیدان تورین استفاده نمودیم، هیچ گونه افزایش یا کاهش معنی‌داری در میزان پارامترهای‌ ذکر شده نسبت به‌ گروه‌ شاهد مشاهده نکردیم. بنا بر این می‌توان چنین‌ نتیجه‌ گرفت که استفاده از کلرید کادمیوم در دوز2 میلی‌گرم بر کیلوگرم به دو صورت تیمارهای کوتاه مدت(Acute ) و دراز مدت(Chronic ) آثار پاتولوژیک بر روی بیضه دارد و درتیمار طولانی مدت این آثار شدیدتر است. استفاده از آنتی‌اکسیدانی نظیر تورین قادراست آثار سمی کادمیوم را در بیضه کاهش داده و خنثی نماید.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb