دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 452
Homepage URL https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci
Contact name: Quarterly Journal of Science Kharazmi University
Contact Email

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-volumes.php

List of issues https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-issues.php?volume_id=8
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-issues.php?volume_id=9
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-issues.php?volume_id=1375

List of articles https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-articles.php?mag_id=242
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-articles.php?mag_id=240
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/mag-articles.php?mag_id=237

Abstract examples (Persian) https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1239-fa.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1240-fa.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1315-fa.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1316-fa.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1317-fa.html

Article examples (Persian) https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1239-fa.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1240-fa.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1315-fa.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1316-fa.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1317-fa.pdf

Abstract examples (English) https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1239-en.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1240-en.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1315-en.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1316-en.html
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1317-en.html

Article examples (English) https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1239-en.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1240-en.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1315-en.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1316-en.pdf
https://c4i2016.khu.ac.ir/jsci/article-1-1317-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb