دوره 13، شماره 10 - ( 7-1394 )                   جلد 13 شماره 10 صفحات 46-35 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده:   (7097 مشاهده)

هدف این تحقیق، بررسی اثر خستگی عملکردی ویژه فوتبال در هنگام فرود بر زوایای مفاصل ران و زانو در بین بازیکنان حرفهای است. 15 بازیکن فوتبال
باشگاهی شهر کرمان با حداقل دو سال سابقه فعالیت باشگاهی به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت ارزیابی کینماتیک اندام تحتانی بعد از پرش و ضربه
سر زدن ویژه فوتبال از سه دوربین 50 هرتزی استفاده شد. به منظور ایجاد خستگی در آزمودنیها از پروتکل عملکردی شبیهساز ویژه فوتبال بنگسبو استفاده
انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری Quintic sport V شد و تحلیل کینماتیکی فیلمهای ثبتشده با استفاده از نرمافزار 21
استفاده شد. نتایج نشان داد که خستگی عملکردی بر زوایای ران و زانو در صفحات ساجیتال و α=0/ توصیفی و آزمون تی زوجی در سطح معنیداری 05
فرونتال در طول مرحله فرود تأثیرگذار است؛ بهطوریکه باعث کاهش زوایای فلکشن ران و زانو و نیز افزایش زاویه واروس زانو در لحظه تماس پا با زمین
شد. با توجه به نتایج، در هنگام خستگی، آزمودنیها با کاهش زاویه فلکشن ران و زانو، با وضعیت صافتری فرود آمدند. و خستگی به طور درخور توجهی
سبب کاهش توانایی کنترل وضعیت اندام تحتانی در بازیکنان حرفهای فوتبال در هنگام فرود شد.

متن کامل [PDF 866 kb]   (2749 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/11/2 | پذیرش: 1395/11/2 | انتشار: 1395/11/2

فهرست منابع
1. علیزاده. محمد¬حسین.، طهماسبی، فرشید.، عباسی. حامد. (1392). طب فوتبال. انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، صفحه 97.
2. رهنما، نادر.، بمبئي¬چي، عفت.، دانشجو، عبدالحميد. (2007). شیوع و علل آسیب¬های حاد در دانشجویان فوتبالیست. فصلنامه المپیک، 38: 47- 39.
3. سرشین. امیر.، صادقی. حیدر.، عباسی. علی. (1387). اثر خستگی عملکردی بر کنترل قامت پویا. پژوهش در علوم ورزشی، (20): 94-79.
4. هوانلو، فریبرز.، صادقی، حیدر.، منتظر، محمدرضا.، نوروزی، حمیدرضا. (1389). تاثیر خستگی عملکردی هوازی و بی¬هوازی بر پایداری پاسچر پویا در فوتبالیست¬های جوان غیر نخبه. نشریه علوم حرکتی، دوره 8 شماره 16: 180-165.
5. گائینی. عباسعلی.، رجبی. حمید. (1382). آمادگی جسمانی. انتشارات سمت.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.