پژوهش در طب ورزشی و فناوری- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 

نشانی نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری:

  استان البرز- کرج- دانشگاه خوارزمی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دفتر نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری

  صندوق پستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹
  رایانامه: 
 JournalMSSyahoo.com 
  وبگاه:  https://jsmt.khu.ac.ir

  تلفن :۳۴۵۷۹۶۰۰-۰۲۶ داخلی ۲۴۲۲
  فاکس : ۳۴۵۱۲۰۰۱-۰۲۶

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در طب ورزشی و فناوری:
http://jsmt.khu.ac.ir/find-1.57.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب