جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای ارزانی

اکرم ارزانی، شادمهر میردار،
دوره 16، شماره 16 - ( 10-1397 )
چکیده

آکواپورین-5 (AQP5) پروتئین­ غشایی و انتگرالی است که نقش مهمی در حفظ هومئوستاز آب ریه در دوران بالیدگی ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره کاهش بار تمرینی توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه بر سطوح AQP5 بافت ریه موش‌­های در حال بالیدگی است. 110 سر موش صحرایی ویستار نر نوزاد سه هفته­‌ای با میانگین وزن 9±68 گرم تصادفی به سه گروه­ پایه، کنترل و تمرین تقسیم‌­بندی شدند. پس از پایان دوره شش هفته­‌ای تمرین، گروه کنترل به دو گروه با و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه و گروه تمرین به شش گروه کاهش بار تمرین (تکرار، تواتر و شدت) توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاه‌­دانه، تقسیم‌­بندی شدند. مکمل عصاره دانه گیاه سیاه‌­دانه پس از هفته شش، روزانه به مقدار  mg/kg500 وزن بدن به­ صورت گاواژ به گروه‌­های سیاه‌دانه خورانده ­شد. تمرین تناوبی فزاینده به مدت شش جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه و سپس مرحله کاهش بار تمرین به مدت سه هفته در سه الگوی کاهش تکرار، تواتر و شدت انجام شد. اندازه‌­گیری سطوح AQP5 به روشELISA  انجام شد. تجزیه و تحلیل با آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 0/05α انجام شد. همچنان که مصرف عصاره دانه گیاه سیاه­‌دانه میانگین سطوح AQP5 گروه‌­های کاهش بار تمرین تکرار، تواتر و شدت را افزایش داد، اما تفاوت معنی‌­داری (45/0P≥) میان سطوح AQP5 گروه‌های با و بدون مکمل عصاره دانه گیاه سیاه‌­دانه ملاحظه نشد؛ همچنین، کاهش بار تمرین  سه هفته‌­ای در مقایسه با کاهش بار تمرین  دو هفته­‌ای موجب افزایش معناداری سطوح AQP5 شد. پیشنهاد می‌­شود اثرات آنتی‌هیستامینی و ضد آسمی دانه گیاه سیاه­‌دانه به همراه یک دوره کاهش بار تمرینی با افزایش سطوح آکواپورین-5 موجب بهبود شاخص­‌های فیزیولوژیکی و عملکردی ریه در دوران بالیدگی ­شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Medicine and Technology

Designed & Developed by : Yektaweb