جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای تمرین تعادلی


دوره 0، شماره 0 - ( 8-1398 )
چکیده

حس عمقی برای عملکرد مفصل ضروری است و از طریق آن فرد حرکت اجزاء بدن خود در فضا را درک می کند. سیستم عصبی مرکزی توسط این اطلاعات می تواند به طور آگاهانه و غیرآگاهانه موقعیت مفصل را تعدیل کند. هدف این مطالعه یافتن تاثیر تمرین تعادلی بر روی سطح ناپایدار با جابجایی عمقی، افقی و ترکیبی بر حس وضعیت مفصل زانوی جوانان فعال سالم بود. 39 مرد فعال سالم در این تحقیق مداخله ای به عنوان آزمودنی شرکت داشتند که به چهار گروه همگن تقسیم شدند. گروه تمرینی بر روی سطح ناپایدار با جابجایی عمقی (10 نفر)، گروه تمرینی بر روی سطح ناپایدار با جابجایی افقی (10 نفر) و گروه تمرین ترکیبی (10 نفر)، به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه 45 دقیقه ای تمرینات را به انجام رساندند در حالی که در این مدت گروه کنترل (9 نفر) به فعالیت های روزمره خود اشتغال داشتند. میزان خطا در بازسازی موقعیت مفصل زانو به صورت فعال و غیر فعال در زوایای 30⁰، 45⁰ و 60⁰ با استفاده از دستگاه بایودکس سیستم 3، قبل و بعد از دوره تمرینی در تمام گروه ها مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در سطح معنی داری P≤0.05 استفاده شد. اگرچه میانگین میزان خطای بازسازی موقعیت مفصل زانو به صورت فعال و غیر فعال در زاوایای30، 45 و 60⁰پس از هشت هفته در گروه های تمرینی کاهش یافته بود اما این بهبود مشاهده شده از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که به نظر می رسد تمرین تعادلی بر روی سطوح ناپایدار (چه از نوع تحریک عمقی، افقی و یا ترکیب این دو نوع تحریک) به تنهایی نتواند بر حس وضعیت زانوی مردان جوان فعال تاثیرگذار باشد.

کرار خواجه‌نعمت، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، رغد معمار،
دوره 18، شماره 20 - ( 9-1399 )
چکیده

حسی عمقی برای عملکرد مفصل ضروری است و از طریق آن فرد حرکت اجزاء بدن خود در فضا را درک می­کند. یافتن تأثیر تمرین تعادلی بر روی سطح ناپایدار با جابجایی عمقی، افقی و ترکیبی بر حس وضعیت مفصل زانوی جوانان فعال سالم. 39 مرد فعال به سه گروه تمرینی و یک گروه کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. سه گروه تمرین با جابجایی عمقی (10 نفر)، با جابجایی افقی (10 نفر) و تمرین ترکیبی (10 نفر)، به مدت هشت هفته، هفته­‌ای سه جلسه تمرین داشتند. میزان خطای بازسازی فعال و غیرفعال موقعیت مفصل زانو در زوایای 30، 45 و 60 با دستگاه بایودکس سیستم 3، قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه­‌گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه در سطح معنی­‌داری P≤0.05 استفاده شد. میانگین میزان خطای بازسازی فعال و غیرفعال موقعیت مفصل زانو در زوایای مذکور پس از هشت هفته در گروه­‌های تمرینی کاهش یافت اما این بهبود ازلحاظ آماری معنی­‌دار نبود. به نظر می­‌رسد تمرین تعادلی بر روی سطوح ناپایدار به‌تنهایی نتواند بر حس وضعیت زانوی مردان جوان فعال تأثیرگذار باشد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Medicine and Technology

Designed & Developed by : Yektaweb