- مقایسه ی اثربخشی مدیریت استرس شناختی- رفتاری، آموزش خوش بینی و درمان طبی در علائم روانشناختی، جسمانی و شاخص های ایمنی شناختی بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 1692 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی