- نقش تشخیصی حافظه‌ی شرح حال، دلبستگی و هویت در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 1826 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی