- تأثیر راهبردهای کنترلی و تقاضاهای مرتبط با کار بر شکایات جسمانی و تنش روان‌شناختی ناشی از ‏تعدیل نیروی انسانی‎ ‎
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 1909 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی