- آمیختگی فکر- عمل و سرکوبی فکر در افراد دارای علائم وسواسی- اجباری، ‏اسکیزوتایپی بالا و علائم همپوش
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 2 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی