- اثر‎‌‎بخشی آموزش خودکارآمدی بر کنترل ‏HbA1C‏ در بیماری دیابت نوع 2‏
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 2066 از پایگاه . لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( healthinpsych@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی