جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای حیدری راد

عزت اله قدم پور، معصومه شفیعی، حدیث حیدری راد،
دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1396، دوره 11، شماره 3 1396 )
چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه مزاحمت­های سایبری با آسیب­پذیری روانی و افکار خودکشی در دانشجویان دختر و پسر بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 120 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ­ای در سال تحصیلی 95-96 از بین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه لرستان انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش­نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، آسیب پذیری روانی، افکار خودکشی و مزاحمت سایبری استفاده شد. داده ­های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون وz  فیشر تحلیل شد. نتایج نشان داد، در میزان همبستگی نمره کلی افکارخودکشی با زیرمؤلفه­ های مزاحمت سایبری (قلدری و قربانی) بین دو گروه تفاوت معنی­ داری وجود دارد و همچنین بین دو گروه در متغیرهای آمادگی برای خودکشی با قربانی و تمایل به خودکشی واقعی با قلدری تفاوت معنی ­داری وجود دارد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می­دهد که ممکن است مزاحمت­های سایبری، افکار خودکشی و آسیب پذیری روانی را به دنبال داشته باشد و در این بین میزان افکار خودکشی دختران نسبت به پسران تفاوت معنی­داری وجود دارد. بنابراین  مزاحمت سایبری می تواند یک عامل خطر بین فردی باشد که در افزایش احتمال افکار مرتبط با خودکشی به ویژه در دانشجویان نقش داشته باشد. 
 
معصومه شفیعی، فضل اله میردریکوند، حدیث حیدری راد،
دوره 12، شماره 2 - ( دوره دوازدهم، شماره دوم 1397 )
چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی روابط ساختاری دلسوزی به خود، انعطاف پذیری شناختی و علائم پس آسیبی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری شامل تمام افرادی که در نیمۀ دوم سال 1395 به دلیل مواجه شدن با حداقل یک رویداد آسیب­زا (از جمله انفجار مین منجر به نقص عضو و فوت والدین)، تحت حمایت کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان­غرب بودند. نمونۀ مورد مطالعه 190 نفر برآورد شد که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای از بین افراد آسیب­دیده­ انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه­ اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس اختلال استرس پس­از سانحه می­سی­سی­پی، مقیاس دلسوزی به خود و پرسش­نامه انعطاف­پذیری­شناختی استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل­سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش براساس الگوریتم تحلیل مدل­ها و با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که شاخص­های برازش مدل، مسیر دلسوزی به خود بر علائم استرس پس آسیبی با میانجی­گری انعطاف­پذیری شناختی را تأیید می­کند. همچنین دلسوزی به خود هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم با تأثیر بر علائم استرس پس آسیبی همراه است. بنابراین انعطاف­پذیری شناختی یکی از گذرگاه­های تبیینی ارتباط دلسوزی به خود و علائم پس آسیبی است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb