جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای امانی

جواد اژه‌ای، هیمن خضری‌آذر، محسن بابایی سنگلجی، جواد امانی،
دوره 2، شماره 4 - ( 12-1387 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین ادراک از حمایت از خودمختاری توسط معلم، نیازهای روان شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط)، انگیزش درونی و تلاش به روش الگویابی معادلات ساختاری است. بدین منظور، 287 نفر از دانش­آموزان پسر سال اول متوسطه شهر بابل با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه جو یادگیری (بلک و دسی،2000)، نیازهای روان شناختی اساسی (لاگواردیا و همکاران، 2000)، انگیزش درونی (والراند و همکاران، 1989) و تلاش (دوپیرات و مارین،2005) پاسخ دادند. یافته­های به­دست آمده نشان داد که حمایت از خودمختاری توسط معلم، اثر مستقیم مثبت و معناداری بر برآورده شدن نیازهای روان شناختی دارد و از این طریق، به صورت غیر مستقیم بر انگیزش درونی دانش­آموزان اثر می­گذارد. همچنین، نیازهای روان شناختی خودمختاری و شایستگی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر انگیزش درونی دانش­آموزان دارند. اما اثر ارتباط بر انگیزش درونی دانش­آموزان معنادار نبود. انگیزش درونی اثر مستقیم و مثبتی بر میزان تلاش دانش­آموزان دارد. به­طور کلی می­توان نتیجه گرفت که محیط­های حامی خودمختاری باعث برآورده شدن نیازهای روان شناختی اساسی و در نتیجه افزایش انگیزش درونی دانش­آموزان می­شود
ملاحت امانی، اسماعیل شیری، مصطفی ولی پور، ولی شیری،
دوره 7، شماره 1 - ( 3-1392 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حساسیت به اضطراب و نظم جویی شناختی هیجان در اضطراب و افسردگی بود. ابتدا از میان 300 نفر مرد داوطلب شرکت در مطالعه، بر اساس نمرات­شان در مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، تعداد41نفر که در مؤلفه­ی افسردگی DASS نمره­ی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین نمونه بودند، در گروه افسرده و تعداد 52 نفر که در مؤلفه­ی اضطراب DASS نمره­ی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین نمونه بودند، در گروه مضطرب و به­طور تصادفی تعداد 60نفر که نمرات بالایی نداشتند، در گروه بهنجار قرار گرفتند. سپس آنها فرم کوتاه پرسشنامه­ی نظم جویی شناختی هیجان و مقیاس حساسیت به اضطراب را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل آماری داده­ها با روش­های همبستگی پیرسون و تحلیل تشخیصی به روش گام به گام انجام شد.نتایج نشان داد که برای طبقه بندی افراد در هر کدام از گروه­ها، حساسیت به اضطراب، ارزیابی مثبت، تمرکز مجدد مثبت، فاجعه سازی، سرزنش خود و دیگران، سهم پیش­بینی معناداری داشتند، و حساسیت به اضطراب قوی­ترین متغیر پیش­بینی برای عضویت افراد در گروه­ها بود. به­طور خلاصه، 5/59 درصد از موارد به­درستی در گروه­ها قرار داده شده­اند. این یافته­ها نشان می­دهد کهحساسیت به اضطراب و نظم جویی شناختی هیجان به عنوان دو عامل مهم در آسیب شناسی روانی افسردگی و اضطراب نقش دارند که باید به هنگام روان درمانی توجه ویژه­ای به آنها مبذول شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb