جلد 8 - ویژه نامه گردشگری روستایی(پاییز 1398)                   جلد 8 - ویژه نامه گردشگری روستایی(پاییز 1398) صفحات 104-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران ، khz.4005@gmail.com
3- دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده:   (1927 مشاهده)
یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه­های توسعۀ پایدار روستایی، توسعۀ اقتصادی در کنار توسعۀ اجتماعی و اکولوژیک است. در این میان، گردشگری در جوامع روستایی نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادی آن دارد. یکی از مهم­ترین عوامل توسعۀ گردشگری در روستاها، توجه به کارآفرینی گردشگری است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی توسعۀ کارآفرینی در بحث گردشگری روستایی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، افراد ساکن در  روستای سریزد بوده که در مجموع دارای 415 نفر جمعیت است. تعداد حجم نمونه لازم برای تکمیل پرسشنامه طبق فرمول کوکران 200 نفر تعیین شد. در مرحله بعد، پایایی پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ 77 درصد در قالب نرم‏افزار (SPSS) تایید شد. جهت پردازش داده­ها، از نرم­افزارSPSS  استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی تک نمونه­ای و رگرسیون گام بگام بهره گرفته شد. نتایج تحقیق  نشان می­دهد که مقدار محاسبه‌شده همه شاخص‌های کارآفرینی، بالاتر از حد مبنای 5/2 بوده که می­توان گفت در راستای توسعه کارآفرینی مطلوب ارزیابی ‌شده‌ و گردشگری به شکل مثبت عمل کرده و توانسته گام‌هایی در جهت توسعه کارآفرینی در روستای سریزد بردارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان می­دهد که از میان شاخص‌های مؤثر، شاخص اعتماد به‌نفس با ضریب (419/0) بیشترین تأثیر را در زمینه کارآفرینی در روستای سریزد به خود اختصاص  داده است.
متن کامل [PDF 1020 kb]   (669 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/11/18 | پذیرش: 1398/11/18

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.