جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای چرمچیان لنگرودی

مهدی چرمچیان لنگرودی، علیرضا جانباز،
دوره 7، شماره 24 - ( تابستان 1397 )
چکیده

اعتبارات بانک کشاورزی در بخش­ های مختلف کشاورزی از جمله آبیاری پرداخت می­شود. هدف پژوهش، تحلیل رضایت­مندی  باغداران استفاده­ کننده از اعتبارات بانکی آبیاری تحت­ فشار در شهرستان قائم­شهر بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر امکان متغیرها از نوع توصیفی و علی- ارتباطی است. جامعه آماری پژوهش حاضراز 3160 نفر از باغداران شهرستان قائم‌شهر تشکیل شده است. تعداد نمونه‌های موردنظر این پژوهش بر طبق فرمول کوکران 150 نفر برآورد گردید که به صورت طبقه­ای با انتساب متناسب در جامعه انتخاب شده­اند. روایی پرسشنامه، از سوی اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بانک کشاورزی مورد تأیید قرار گرفته است و مقدار ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه پژوهش برابر 79/0 محاسبه شده است. نتایج نشان داد که 7/74 درصد از باغداران پاسخگو در مجموع از اعتبارات بانکی رضایت داشته و 3/25 درصد نیز ناراضی بوده ­اند. پاسخگویان، از نظرجنس 7/8 درصد زن و 3/91 درصد مرد بوده­اند. میانگین سنی باغداران نیز برابر 49سال بوده است. همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد که 5/85درصد واریانس رضایت­مندی باغداران استفاده کننده از شهرستان قائم­شهر توسط سه عامل نگرش، خصوصیات اقتصادی و ویژگی­ های اجتماعی تبیین می­شود. 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb