دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )                   سال9 شماره 31 صفحات 40-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eslamloueyan K, Yazdanpanah H, Khalilnezhad Z. The Existence of a Risk-Taking Channel of Monetary Policy Transmission in Iran’s Banking System. jemr 2018; 9 (31) :7-40
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1562-fa.html
اسلاملوئیان کریم، یزدان پناه حمیده، خلیل نژاد زهرا. بررسی وجود کانال ریسک پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1397; 9 (31) :40-7

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1562-fa.html


1- دانشگاه شیراز ، keslamlo@rose.shirazu.ac.ir
2- دانشگاه شیراز
چکیده:   (3967 مشاهده)
کانال ریسک­پذیری به اثرگذاری فعالیت­های ریسکی و پرخطر بانک­ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک­پذیری می­تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی­که موجب بی­ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته­است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می­پردازد. این مطالعه در چارچوب  یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده­های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی­دهد. نتایج تحلیل ضربه­- واکنش مربوط به الگوی خود­همبسته برداری نشان می­دهد که کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می­تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین­طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست­های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می­تواند به کاهش ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک­پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.
متن کامل [PDF 1061 kb]   (2629 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1396/1/23 | پذیرش: 1397/1/15 | انتشار: 1397/3/23

فهرست منابع
1. Abbate, A. & Thaler D. (2015). "Monetary Policy and Asset Risk-taking Channel, Discussion Paper Deutsche Bundebank, 48.
2. Adhikari, B.K. & Agrawal A. (2016). "Does Local Religiosity Matter for Bank Risk-taking?, Journal of Corporate Finance, 10.1016/j.jcorpfin.2016.01.009. [DOI:10.2139/ssrn.2465052]
3. Altunbas, Y., Gambacorta, L. & Marqués-Ibáñez D. (2014). Does Monetary Policy Affect Bank Risk?, International Journal of Central Banking, 10, 95-135.
4. Angeloni, I., Faia, E. & M.L. Duca (2015). "Monetary Policy and Risk-taking, Journal of Economic Dynamics & Control, 52, 285-307. [DOI:10.1016/j.jedc.2014.12.001]
5. AsnaAshari, A., Nadri, K., Abolhasani, A., Mehregan, N. & Babaie , M. (2016). The Impact of Oil Price Shocks in Inflation, Growth and Money: A Case Study of Iran, (Iranian) Journal of Economic Growth and Development Research, 6(22), 85-102.
6. Bagliano, F., Carlo C. & Favero A. (1998). Measuring Monetary Policy with VAR Models: An Evaluation, European Economic Review, 42, 1062-1112. [DOI:10.1016/S0014-2921(98)00005-1]
7. Beheshti, M. B. & Mohseni Zonuri, F. (2010). Investigation of Housing Market in Iran Through Using Monetary Transmission Mechanism, (Iranian) Journal of Economic Modeling Research, 1(1), 187-211.
8. Bernanke, B. S. & Blinder, A. (1992). The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, American Economic Review, 82, 901-21.
9. Bernanke, B. S. & Gertler M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, Journal of Economic Perspectives, 9, 27-48. [DOI:10.1257/jep.9.4.27]
10. Bernanke, B.S. & Mihov I. (1998). Measuring Monetary Policy, The Quarterly Journal of Economics, 113, 869-902. [DOI:10.1162/003355398555775]
11. Borio, C. & Zhu H. (2012). "Capital Regulation, Risk-taking and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism?, Journal of Financial Stability, 8, 236-251. [DOI:10.1016/j.jfs.2011.12.003]
12. Bruno, V. & Shin H.S.(2015). "Capital flows and the risk- taking channel of monetary policy", Journal of Monetary Economics, 71, 119-132. [DOI:10.1016/j.jmoneco.2014.11.011]
13. Buch, C.M., Eickmeier, S. & Prieto E. (2014). Is Search of Yield? Survey Based Evidence on Bank Risk-taking, Journal of Economic Dynamics & Control, 43, 12-30. [DOI:10.1016/j.jedc.2014.01.017]
14. Chen, M., Jeon, B.N., Wang, R. & Wu, J. (2015). Corruption and Bank Risk-taking: Evidence from Emerging Economies, Emerging Markets Review, 24, 122-148. [DOI:10.1016/j.ememar.2015.05.009]
15. Chen, M., Wu, J., Jeon, B.N. & Wang, R. (2017). Monetary Policy and Bank Rsk-taking: Evidence from Emerging Economies, Emerging Markets Review, 31, 116-140. [DOI:10.1016/j.ememar.2017.04.001]
16. Cociuba, S., Shukayev, E. & Unberfeldt M. (2016). Collaterelized Borrowing and Risk-taking at Low Interest Rates, European Economics Review, 85, 62-83. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2016.02.005]
17. Cubillas, E. & Gonzalez F. (2014). Financial Liberalization and Bank Risk-taking, Journal of Financial Stability, 11, 32-48. [DOI:10.1016/j.jfs.2013.11.001]
18. Drokos, A., Kouretas, G.P. & Tsoumas Ch. (2016). Ownership, Interest Rates and Bank Risk-taking in Central and Eastern European Countries", International Review of Financial Analysis, 45, 308-319. [DOI:10.1016/j.irfa.2014.08.004]
19. Eichenbaum, M. & Evans, Ch.L. (1995). Some Empirical Evidence on the Effects of Shocks to Monetary Policy on Exchange Rates, The Quarterly Journal of Economics, 110, 975-1009. [DOI:10.2307/2946646]
20. Ebrahimi, M., Zarrieni, A. and Hajimirzaie, M. (2010). Oil Price Fluctuation and its Effect on Macroeconomic Variables in Iran, Journal of Economic Study and Policies, 6(1), 89-106.
21. Gambacorta, L. (2009). "Monetary policy and the risk-taking channel, BIS Quarterly Review, 4, 43-51.
22. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
23. Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J & Yoo B.S. (1990). Seasonal Integration and Cointegration, Journal of Econometrics, 44(1-2), 215-238. [DOI:10.1016/0304-4076(90)90080-D]
24. Kamijani, A., Kavan, H. & Abasinejad, H. (2010).Lack of Independence in Monetary Policy and the Role of Oil Price Volatility in Monetary and Fiscal Policies in Iran, (Iranian) Journal of Economic Study and Policies, 6(1), 3-32.
25. Mehregan, M. & Daliri, H. (2013). Bank Respond to Monetary Policy Shocks Based on DSGE Model, (Iranian) Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21(66), 39-68.
26. Mishkin, F. S. (1995).Symposium on the Monetary Transmission Mechanism, The Journal of Economic Perspectives, 9, 3-10. [DOI:10.1257/jep.9.4.3]
27. Montes, G.C. & G.B.T. Peixoto (2014). "Risk-taking Channel, Bank Lending Channel and the Paradox of Credibility. Evidence from Brazil, Economic Modelling, 39, 82-94. [DOI:10.1016/j.econmod.2014.02.023]
28. Moraes, C.O., Montes, G. C. & Antunes J.A.P. (2016). How Does Capital Regulation React to Monetary Policy? New Evidence on the Risk-taking Channel, Economic Modelling, 56, 177-186. [DOI:10.1016/j.econmod.2016.03.025]
29. Moshiri, S., & Vashaghani, M. (2010). Study of Monetary Policy Transmission Mechanism and its Timing in Iran , (Iranian) Quarterly Journal of Economical Modeling, 4(11), 1-32.
30. Motavaseli, M. & Ebrahimi, I. (2011). Monetary Policy Role in Transmission of the Effect of Oil Shock on Iran's Economy, (Iranian) Journal of Economic Study and Policies, 6(2), 27-55.
31. Nguyen, V.H. & Boateng A. (2015). An Analysis of Involuntary Excess Reserves, Monetary Policy and Risk-taking Behavior of Chinese Banks, International Review of Financial Analysis, 37, 63-72. [DOI:10.1016/j.irfa.2014.11.013]
32. Rahmani, T., Kianvand, M., & Ahmadian, I. (2016). An Estimation of the Relationship between Monetary Policy and Bank Risk-taking in Iran, (Iranian) Journal of Monetary and Banking Research, 9(29), 405-425.
33. Shahchera, M., Mirhashemi, S. & Mamadian, I. (2015). Risk-taking Channel of Monetary Policy in Iran Banking System, (Iranian) Journal of Monetary and Banking Research, 8(24), 285-303.
34. Sharifi-Renani, H., Komijani, A. & Shahrestani, H. (2010). Monetary Transmission Mechanism in Iran: A Structural VAR Approach, (Iranian) Journal of Money and Economy, 2, 146-176.
35. Sharifi-Renani, H., Honarvaran, N., Dae-karimzadeh, S., & Amrolahi, F. (2009). The Effect of Monetary Policy on GDP by the Loan Channel of Bank System in Iran, (Iranian) Quarterly Journal of Economical Modeling, 3 (10), 27-48.
36. Sharifi-Renani, H., Gobadi, S., Amrollahi, F., & Honarvar, N. (2011). The Role of Asset Price Channel in Monetary Transmission Mechanism in Iran: The Case of Housing Price Index, (Iranian) Journal of Economic Modeling Research, 1(3), 29-43.
37. Tabak, B.M., Gomes, G.M.R. & Medeiros M.S. (2015). The Impact of Market Power at Bank Level in the Risk-taking: The Brazilian Case, International Review of Financial Analysis, 40, 154-165. [DOI:10.1016/j.irfa.2015.05.014]
38. Taylor, J. (1995). The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework, Journal of Economic Perspectives, 9, 11-26. [DOI:10.1257/jep.9.4.11]
39. Tobe, S. (2015). Risk-taking Channels and Capital Inflows into the US Treasuries, Economics Letters, 136, 133-13 [DOI:10.1016/j.econlet.2015.09.025]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb