دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )                   سال10 شماره 38 صفحات 44-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kiani A, Eslamloueyan K, Shahnazi R, Rostamzadeh P. The Effect of the Origin of Oil Price Shocks on Macroeconomic Dynamics in an Oil-Exporting Country: An Open DSGE Model. jemr 2019; 10 (38) :7-44
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1900-fa.html
کیانی علی، اسلاملوئیان کریم، شهنازی روح الله، رستم زاده پرویز. تاثیر منشاء تکانه های قیمت نفت برپویایی های اقتصاد کلان در یک کشور عمده صادرکننده نفت: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز. تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1398; 10 (38) :44-7

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1900-fa.html


1- دانشگاه شیراز
2- دانشگاه شیراز ، keslamlo@shirazu.ac.ir
چکیده:   (2608 مشاهده)
درسال­های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی­های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته ­اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه­های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه­های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده­های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می­دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه­ نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می­شود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه­های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می­دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
متن کامل [PDF 5192 kb]   (752 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: 1398/5/28 | پذیرش: 1398/12/15 | انتشار: 1399/2/4

فهرست منابع
1. Abounoori, E., Shahmoradi, A., Taghinejad, O. V., & Rajaii, M. H.(2014). The Macroeconomic Effects of Energy Price Shocks: Introducing a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Quarterly Energy Economics Review, 10(39), 21-49. {In Persian}
2. Abrishami, H., Mehrara, M., Ghanimifard, H., & Keshavarzian, M. (2008). The asymmetric relatoinship between oil prices and macroeconomy in OECD net oil importing countries. Journal of Economic Research, 43(83), 1-16. {In Persian}
3. Agénor, P.-R. (2016). Optimal fiscal management of commodity price shocks, Journal of Development Economics, 122, 183-196. [DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.05.005]
4. Allegret, J. P., and M. T. Benkhodja. (2015). External shocks and monetary policy in an oil exporting economy (Algeria), Journal of Policy Modeling, 37(4), 652-667. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2015.03.017]
5. Allegret, J.-P., V. Mignon, and A. Sallenave. (2015). Oil price shocks and global imbalances: Lessons from a model with trade and financial interdependencies, Economic Modelling, 49, 232-247. [DOI:10.1016/j.econmod.2015.04.009]
6. Balke, N. S., & Brown, S. P. (2018). Oil supply shocks and the US economy: An estimated DSGE model. Energy Policy, 116, 357-372. [DOI:10.1016/j.enpol.2018.02.027]
7. Beck, R., and A. Kamps. (2009). Petrodollars and imports of oil exporting countries. European Central Bank Working Paper Series No 1012 .
8. Benkhodja, M. T. 2014. Monetary policy and the Dutch disease effect in an oil exporting economy, International Economics, 138, 78-102. [DOI:10.1016/j.inteco.2014.01.003]
9. Bergholt, D., Larsen, V. H., & Seneca, M. (2019). Business cycles in an oil economy. Journal of International Money and Finance, 96, 283-303. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2017.07.005]
10. Caraiani, P. (2013). Comparing monetary policy rules in CEE economies: A Bayesian approach, Economic Modelling, 32, 233-246 [DOI:10.1016/j.econmod.2013.01.045]
11. Chen, K., and S. Zhang.( 2015). What's news in exchange rate dynamics: A DSGE approach, Economics Letters, 134, 133-137. [DOI:10.1016/j.econlet.2015.06.020]
12. Chen, W., S. Hamori, and T. Kinkyo. (2014). Macroeconomic impacts of oil prices and underlying financial shocks, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 29, 1-12. [DOI:10.1016/j.intfin.2013.11.006]
13. Damiri, F., Eslamloeean, K., Hadiyan, E., & Akbariyan, R. (2017). The Effects of Oil Shock on Trade Balance and Macroeconomic Variables in Iran Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Journal Of Applied Economics Studies, 6(23), 35-60. {In Persian}
14. Dizaji, S. F. (2014). The effects of oil shocks on government expenditures and government revenues nexus (with an application to Iran's sanctions), Economic Modelling,40, 299-313. [DOI:10.1016/j.econmod.2014.04.012]
15. Forni, L., A. Gerali, A. Notarpietro, and M. Pisani. (2015.) Euro area, oil and global shocks: An empirical model-based analysis, Journal of Macroeconomics, 46, 295-314. [DOI:10.1016/j.jmacro.2015.09.010]
16. Fotros, M. H., Tavakolian, H., & Maaboudi, R. (2015). Impact of fiscal and monetary shocks on macroeconomic variables in Iran, dynamic stochastic general equilibrium approach 1961-2012. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(19), 73-94. {In Persian}
17. Hamilton, J. D. (2009). Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08Rep., National Bureau of Economic Research. [DOI:10.3386/w15002]
18. Herwartz, H., and M. Plödt. (2016). The macroeconomic effects of oil price shocks: Evidence from a statistical identification approach, Journal of International Money and Finance, 61, 30-44. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2015.11.001]
19. Hove, S., A. T. Mama, and F. T. Tchana. (2015). Monetary policy and commodity terms of trade shocks in emerging market economies, Economic Modelling, 49, 53-71. [DOI:10.1016/j.econmod.2015.03.012]
20. Jafari Samimi, A., Balounejad Nouri, R., & Tranchian, A. M. (2016). An Investigation of the Impact of Oil Revenue Shocks on Output and Inflation under Conditions of Price and Wage Stickiness. Quarterly Energy Economics Review, 12(48), 1-32. {In Persian}
21. Jafari Samimi, A., Tehranchian, A. M., & Ebrahimi, E. (2014). The effect of monetary and non-monetary shocks on inflation and output in dynamic stochastic general equilibrium model in open economy condition: Case study of Iran economy. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 3(10), 1-32. {In Persian}
22. Jouini, N., and N. Rebei. (2014). The welfare implications of services liberalization in a developing country, Journal of Development Economics, 106, 1-14. [DOI:10.1016/j.jdeveco.2013.07.016]
23. Kang, W., R. A. Ratti, and K. H. Yoon. (2015). Time-varying effect of oil market shocks on the stock market, Journal of Banking & Finance, 61, S150-S163. [DOI:10.1016/j.jbankfin.2015.08.027]
24. Keshavarz, H. (2019). Dynamic Labor Market in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model: Case Study of Iranian Economy. Journal of Economic Modeling Research, 9(35), 201-235. {In Persian} [DOI:10.29252/jemr.9.35.201]
25. Kilian, L. (2009). Oil price volatility: Origins and effects. WTO Staff Working Paper, No. ERSD-2010-02.
26. Kilian, L., and C. Park. (2009). The impact of oil price shocks on the US stock market, International Economic Review, 50(4), 1267-1287. [DOI:10.1111/j.1468-2354.2009.00568.x]
27. Kolasa, M., and M. Rubaszek. (2015). Forecasting using DSGE models with financial frictions, International Journal of Forecasting, 31(1), 1-19. [DOI:10.1016/j.ijforecast.2014.05.001]
28. Komijani A. and Tavakolian, H. (2012). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach. Journal of Economic Modeling Research, 2(8), 87-117. {In Persian}
29. Manzoor, D., & Taghipour, A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. Journal of Economic Research and Policies, 23(75), 7-44. {In Persian}
30. Martín-Moreno, J. M., R. Pérez, and J. Ruiz. (2014). A real business cycle model with tradable and non-tradable goods for the Spanish economy, Economic Modelling, 36, 204-212. [DOI:10.1016/j.econmod.2013.09.044]
31. Mohaddes, K. and M. H. Pesaran. (2017). Oil Prices and the Global Economy: Is It Different This Time Around?, Energy Economics, in the press. [DOI:10.2139/ssrn.2835213]
32. Morita, H. (2014). External shocks and Japanese business cycles: Evidence from a sign-restricted VAR model, Japan and the World Economy, 30, 59-74. [DOI:10.1016/j.japwor.2014.02.005]
33. Motavaseli M., Ebrahimi I., Shahmoradi A. and Komijani A. (2011). A New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model for an Oil Exporting Country. Journal of Economic Research, 10(4), 87-116. {In Persian}
34. Nalban, V. (2018). Forecasting with DSGE models: What frictions are important?. Economic Modelling, 68, 190-204. [DOI:10.1016/j.econmod.2017.07.015]
35. Otero, J.D.Q. (2020). Not all sectors are alike: Differential impacts of shocks in oil prices on the sectors of the Colombian economy. Energy Economics, p.104691. [DOI:10.1016/j.eneco.2020.104691]
36. Shahmoradi, A., and Ebrahimi, A. (2010). Evaluation the Impacts of Monetary Policy on the Iranian Economy in the Stochastic General Equilibrium Model. Money and Economics Quarterly, 15 (3), 31-56. {In Persian}
37. Straub, R. C., Thimann. (2010). The external and domestic side of macroeconomic adjustment in China, Journal of Asian Economics, 21, 425-444. [DOI:10.1016/j.asieco.2010.03.004]
38. Tapsoba, S. J. A. (2014). Options and strategies for fiscal consolidation in India, Economic Modelling, 43, 225-237. [DOI:10.1016/j.econmod.2014.08.012]
39. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 39, pp. 195-214). North-Holland. [DOI:10.1016/0167-2231(93)90009-L]
40. Valli, M., & Carvalho, F. A. (2010). Fiscal and Monetary Policy Interaction: A Simulation-Based Analysis of a Two-Country New Keynesian DSGE Model with Heterogeneous Households. Bank of Italy Occasional Paper. [DOI:10.2139/ssrn.1985200]
41. Vásconez, V. A., G. Giraud, F. Mc Isaac, and N.-S. Pham. (2015). The effects of oil price shocks in a new-Keynesian framework with capital accumulation, Energy Policy, 86, 844-854. [DOI:10.1016/j.enpol.2015.04.016]
42. Woodford, M. (2011). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. princeton university press.
43. Zhao, L., X. Zhang, S. Wang, and S. Xu. (2016.) The effects of oil price shocks on output and inflation in China, Energy Economics, 53, 101-110. [DOI:10.1016/j.eneco.2014.11.017]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb