دوره 11، شماره 43 - ( 3-1400 )                   سال11 شماره 43 صفحات 175-133 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rassaf M, Rostamzadeh P, Eslamlueian K, Hadian E. Global Effects of Iran Oil Sanctions:an Application of Games Theory. jemr. 2021; 11 (43) :133-175
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2166-fa.html
رصاف مرضیه، رستم زاده پرویز، اسلاملوئیان کریم، هادیان ابراهیم. اثرات جهانی تحریم نفتی ایران: کاربردی از نظریه بازی ها. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1400; 11 (43) :175-133

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2166-fa.html


چکیده:   (606 مشاهده)
تاریخ سیاسی ایران در چند دهه­ ی اخیر نشان می­دهد که ایران همواره در معرض تحریم­های گسترده بوده است. از جمله­ی این تحریم­ها، تحریم­های نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به­کار گرفته‎اند. در یک فرآیند تجاری بین­المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می­­دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم­ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر­مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه­ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه¬ی اخیر نشان می¬دهد که ایران همواره در معرض تحریم¬های گسترده بوده است. از جمله¬ی این تحریم¬ها، تحریم¬های نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به¬کار گرفته‎اند. در یک فرآیند تجاری بین¬المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می¬¬دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم¬ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر¬مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه¬ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به¬کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می¬دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم¬ها، آسیب می¬بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت¬های نفتی بیشتر می¬شود. در تحریم¬های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می¬کند اما با شدت گرفتن تحریم¬ها آن¬ها نیز از تحریم¬های نفتی ایران دچار زیان می¬شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می¬افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم¬های ضعیف را علیه ایران انتخاب می¬کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می¬دهد که ایران تسلیم تحریم¬های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به¬دنبال یافتن راهی برای کم¬اثر کردن تحریم¬ها خواهد بود چرا که می¬تواند با این¬ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم¬های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم¬ها به¬نظر می¬رسد که آمریکایی¬ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.  
اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به­کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می­دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم­ها، آسیب می­بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت­های نفتی بیشتر می­شود. در تحریم­های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می­کند اما با شدت گرفتن تحریم­ها آن­ها نیز از تحریم­های نفتی ایران دچار زیان می­شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می­افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم­های ضعیف را علیه ایران انتخاب می­کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می­دهد که ایران تسلیم تحریم­های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به­دنبال یافتن راهی برای کم­اثر کردن تحریم­ها خواهد بود چرا که می­تواند با این­ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه­های اقتصادی ناشی از تحریم­های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم­ها به­نظر می­رسد که آمریکایی­ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. 
متن کامل [PDF 2239 kb]   (255 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سایر
دریافت: 1400/1/14 | پذیرش: 1400/4/23 | انتشار: 1400/6/21

فهرست منابع
1. Abdoli, G (2019). Game theory and its applications (static and dynamic games with complete information). Tehran, sixth edition, University Jihad Organization Publications. (In Persian)
2. Afesorgbor, S. K (2019). The impact of economic sanctions on international trade: How do threatened sanctions compare with imposed sanctions? European Journal of Political Economy, 56, 11-26. [DOI:10.1016/j.ejpoleco.2018.06.002]
3. Al-Kajbaf, H. & Ansarian, M (2012). The Impact of Unilateral and Multilateral Sanctions on
4. Antimiani, A., Costantini, V., Martini, C., Palma, A., & Tommasino, M. C (2012). The GTAP-E: model description and improvements. In The dynamics of environmental and economic systems (pp. 3-24). Springer, Dordrecht. [DOI:10.1007/978-94-007-5089-0_1]
5. Baghalian,M (2014). The Impact of Economic Sanctions on Employment Level in Iran, Allameh Tabatabai University Master Thesis.
6. Burfisher, M. E (2011). Introduction to Computable General Equilibrium Models: Cambridge University Press.
7. Carter Barry, E (1988)."International Economic sanction: Improving the haphazard U.S. Legal Regime". Cambridge University Press.
8. Caruso, P (2003). "The impact of International Economic Sanctions on Trade. An Empirical Analysis". Peace Economics, Peace Science and Public Policy, vol. 9, no.2. [DOI:10.2202/1554-8597.1061]
9. Dong, Y., & Li, C (2018). Economic sanction games among the US, the EU and Russia: Payoffs and potential effects. Economic Modelling, 73, 117-128. [DOI:10.1016/j.econmod.2018.03.006]
10. Ebadi Mehr, M (2008). Targeted financial sanctions, guidelines for design and implementation. Economic Tadbir Research Institute. (In Persian)
11. Eyler, R (2007). Economic sanctions: international policy and political economy at work. Springer. [DOI:10.1057/9780230610002]
12. Faraji S.D (2012). "Early phase success and long run failure of economic sanctions With an application to Iran" .Working Papers are available in electronic format at www.iss.nl .(In Persian)
13. Felbermayr, G. J., Syropoulos, C., Yalcin, E., & Yotov, Y (2019). On the effects of sanctions on trade and welfare: New evidence based on structural gravity and a new database.
14. Frank, J (2017). The empirical consequences of trade sanctions for directly and indirectly affected countries (No. 174). FIW Working Paper.‌
15. Garshasbi, A. & Yousefi Dindarloo, M (2016). Investigating the effects of international sanctions on macroeconomic variables in Iran, Quarterly Journal of Economic Modelling Research, 25, 182-129. (In Persian) [DOI:10.18869/acadpub.jemr.7.25.129]
16. http://fna.ir/bm3o02
17. http://fna.ir/bmke17
18. http://fna.ir/bmke17
19. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3121869
20. Iran from the Perspective of the Right to the Health of Iranian Citizens, Quarterly Journal of
21. Karimi, M.S (2017) Investigating the effect of the existence of a rival country and the possibility of reciprocal action in the outcome of sanctions; A Case Study of Iran Sanctions, Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, (7) 24. (In Persian)
22. Khatami, S. & Shakibaei, A (2017). Analysis of the Evolutionary Game Theory of Iran and Saudi Arabia in the Framework of Genetic Algorithm, Economic Modelling Quarterly, (2) 11, 29-55. (In Persian)
23. Mahdilu, A. Abolhasani, A. Rezaei, M (2018). Classification of types of economic sanctions and estimation of sanctions risk index using fuzzy hierarchical analysis method, Quarterly Journal of Applied Economic Theories, (2) 6, 49-76. In Persian)
24. Mahmoudi, A (2015). Global Trade Analysis Project (GTAP) Applied General Equilibrium Model, Islamic Azad University Publishing Organization. (In Persian)
25. Mahmoudi, A (2015). Global Trade Analysis Project (GTAP) Applied General Equilibrium Model, Mahabad, First Edition, Islamic Azad University Publishing House. (In Persian)
26. Malloy, M. P. 1990. "Economic Sanctions and US Trade". Vol. 1. Aspen Publishers.
27. Martin, L.L (1992). Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic Sanctions. New York: Princeton University Press.
28. Marzban, H. & Ustadzad, A (2015). The Impact of Economic Sanctions on Iran's Production and Social Welfare: An Approach to a Stochastic Generalized Growth Pattern. Iranian Economic Research. (63) 20, 37-69. (In Persian)
29. Medical Law, 8 (29). (In Persian)
30. Mirzaee, A. Sahebfuzul, S.M. Allahyaripour, A (2015), Uninvited report eventually a route, Majdoleslam, 1th publication (In Persian).
31. Mohammadi Khabazan, M (2015). The effects of sanctions on Iran's economy, Tarbiat Modares doctoral dissertation. (In Persian)
32. Nakhli, S. R., Rafat, M., Dastjerdi, R. B., & Rafei, M (2021). Oil sanctions and their transmission channels in the Iranian economy: A DSGE model. Resources Policy, 70, 101963.‌ [DOI:10.1016/j.resourpol.2020.101963]
33. Nazari Adli, N, Khakestary, M (2015) Analysis of Iran's approach in the oil market using cooperative games and review, Quarterly Journal of Economic Modeling Research, (21), 194-219.
34. Poor Nejati, M (2012). Evaluating the effects of foreign direct investment on the Iranian economy using a computable general equilibrium model. Doctoral dissertation of Shiraz University. (In Persian)
35. Nguyen, T. T., & Do, M. H. (2021). Impact of economic sanctions and counter-sanctions on the Russian Federation's trade. Economic Analysis and Policy, 71, 267-278.‌ [DOI:10.1016/j.eap.2021.05.004]
36. Reisman, W. M. R., William Michael, R., & Baker, J. E. (1992). Regulating covert action: practices, contexts, and policies of covert coercion abroad in international and American law. Yale University Press.‌
37. Rouhani, Z (2002). The underdevelopment of the Third World and the exploitation of the West, Qom, Parsayan Publishing. (In Persian)
38. Whang, T., & Kim, H. J (2015). International signaling and economic sanctions.International Interactions, 41(3), 427-452. [DOI:10.1080/03050629.2015.1024242]
39. www.cbi.ir
40. www.GTAP.org
41. www.irna.ir/news/81923424/

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb