دوره 11، شماره 22 - ( 9-1400 )                   جلد 11 شماره 22 صفحات 104-87 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Latifi Fard M, Saffari M. Analysis of Media Consumption Behavior of Sports Fans with a Network Approach. JRSM 2021; 11 (22) :87-104
URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2926-fa.html
لطیفی فرد مهدی، صفاری مرجان. تحلیل رفتار مصرف رسانه ‎ای هواداران ورزشی با رویکرد شبکه. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 1400; 11 (22) :104-87

URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2926-fa.html


1- دانشگاه تربیت مدرس ، MAHDILATIFIFARD@MODAREC.AC.IR
2- دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (2327 مشاهده)
هواداران دوست دارند در مورد تیم و بازیکنان محبوب خود با سایرین گفتگو و بحث کنند. هواداران تیم‌های حرفه‌ای از رسانه‌های اجتماعی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تیم‌ها، ارتباط با دیگر هواداران، دنبال‌کردن تیم‌ها و بازیکنان و خلق جامعه‌ هواداری، استفاده می‌کنند. رسانه‌های اجتماعی با قابلیت ایجاد شبکه کاربران، به بستری تبدیل شده است که محققان برای مطالعه رفتار هواداران از آن بهره می‌برند. با توجه به اینکه اعضای جامعه هواداری با هم ارتباط متقابل دارند نظرات آنان در رسانه‌های اجتماعی نیز ارتباط مشخصی با یکدیگر دارد. برای درک ارتباط نظر هواداران، تحقیق حاضر از رویکرد شبکه برای کشف ارتباط نظر‌ات هواداران الکلاسیکو با یکدیگر بهره برده است. در این مطالعه، فیس‌بوک به عنوان بستر پژوهش برای تحلیل مصرف رسانه‌ای هواداران درباره بازی الکاسیکو در فصل 18-2017 انتخاب شد. در نهایت، نظرات هواداران در 14 دسته قرار گرفت. نتایج نشان داد سه گره «اشاره به تیم»، «اشاره به فرد» و «اشاره به بازی» مهم‌ترین مقوله‌هایی هستند که شبکه گفتگو بین هواداران را پویا نگه داشته است. در حالی که به لحاظ ساختاری و شبکه‌ای این سه گره «اشاره به تیم»، «اشاره به فرد» و «اشاره به بازی» مهم هستند اما از دیدگاه رفتارگرایی، هویت تیم نقش اساسی در ایجاد چنین شبکه‌ای دارد. این بدان معنی است که نقش زیربنایی گره «استفاده از ما و آن‌ها» در شبکه نظر‌ات مسلم است.
متن کامل [PDF 2177 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت ورزشی
دریافت: 1398/10/8 | پذیرش: 1399/4/18 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/8/3 | انتشار: 1400/11/21

فهرست منابع
1. Boehmer J, Tandoc EC. Why we retweet: Factors influencing intentions to share sport news on Twitter. International Journal of Sport Communication. 2015; 8(2):212-32. [DOI:10.1123/ijsc.2015-0011]
2. Gibbs C, Haynes R. A phenomenological investigation into how Twitter has changed the nature of sport media relations. International Journal of Sport Communication. 2013; 6(4):394-408. [DOI:10.1123/ijsc.6.4.394]
3. Pegoraro A. Twitter as disruptive innovation in sport communication. Communication & Sport. 2014; 2(2):132-137. [DOI:10.1177/2167479514527432]
4. Naraine ML, Parent MM. "Birds of a feather": An institutional approach to Canadian national sport organizations' social-media use. International Journal of Sport Communication. 2016; 9(2):140-62. [DOI:10.1123/ijsc.2016-0010]
5. Katz E, Lazarsfeld FP, Roper E. Personal Influence: The part played by people in the Flow of Mass communications. Glencoe, Illinois; 1955.
6. Boehmer J. Does the game really change? How students consume mediated sports in the age of social media. Communication & Sport. 2016; 4(4):460-83. [DOI:10.1177/2167479515595500]
7. Shao G. Understanding the appeal of user‐generated media: a uses and gratification perspective. Internet research. 2009; 19(1):7-25. [DOI:10.1108/10662240910927795]
8. Dwyer B, LeCrom C, Greenhalgh GP. Exploring and measuring spectator sport fanaticism. Communication & Sport. 2018; 6(1):58-85. [DOI:10.1177/2167479516679411]
9. Porat AB. Football fandom: A bounded identification. Soccer & society. 2010; 11(3):277-290. [DOI:10.1080/14660971003619594]
10. Turner JC, Tajfel H. The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of intergroup relations. 1986; 5:7-24.
11. Turner JC. Towards a cognitive redefinition of the social group. Social identity and intergroup relations. 1982; 15-40.
12. Cohen GL, Garcia J. "I am us": negative stereotypes as collective threats. Journal of personality and social psychology. 2005; 89(4):566. [DOI:10.1037/0022-3514.89.4.566]
13. Ellemers N, Spears R, Doosje B. Self and social identity. Annual review of psychology. 2002; 53(1):161-86. [DOI:10.1146/annurev.psych.53.100901.135228]
14. Mael F, Ashforth BE. Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of organizational Behavior. 1992; 13(2):103-23. [DOI:10.1002/job.4030130202]
15. Trail GT, Anderson DF, Fink JS. A theoretical model of sport spectator consumption behavior. International Journal of Sport Management. 2000; 1(3):154-80.
16. Fink JS, Parker HM, Brett M, Higgins J. Off-field behavior of athletes and team identification: Using social identity theory and balance theory to explain fan reactions. Journal of Sport Management. 2009; 23(2):142-55. [DOI:10.1123/jsm.23.2.142]
17. Marques JM, Yzerbyt VY, Leyens JP. The "black sheep effect": Extremity of judgments towards ingroup members as a function of group identification. European journal of social psychology. 1988; 18(1):1-6. [DOI:10.1002/ejsp.2420180102]
18. Wakefield KL, Wann DL. An examination of dysfunctional sport fans: Method of classification and relationships with problem behaviors. Journal of Leisure Research. 2006; 38(2):168-86. [DOI:10.1080/00222216.2006.11950074]
19. Brown-Devlin N, Devlin MB, Vaughan PW. Why fans act that way: Using individual personality to predict BIRGing and CORFing behaviors. Communication & Sport. 2018; 6(4):395-417. [DOI:10.1177/2167479517725011]
20. Snyder CR, Lassegard M, Ford CE. Distancing after group success and failure: Basking in reflected glory and cutting off reflected failure. Journal of personality and social psychology. 1986; 51(2):382-388. [DOI:10.1037/0022-3514.51.2.382]
21. Pegoraro A. Look who's talking-Athletes on Twitter: A case study. International journal of sport communication. 2010; 3(4):501-14. [DOI:10.1123/ijsc.3.4.501]
22. Cialdini RB, Borden RJ, Thorne A, Walker MR, Freeman S, Sloan LR. Basking in reflected glory: Three (football) field studies. Journal of personality and social psychology. 1976; 34(3):366. [DOI:10.1037/0022-3514.34.3.366]
23. Sloan L. The motives of sports fans. In: Goldstein JH. (ed.), Sports, games, and play: Social & Psychological Viewpoints Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1989. p 175-240.
24. Wann DL, Branscombe NR. Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International journal of sport psychology. 1993; 24(1):1-17.
25. Cohen J. Defining identification: A theoretical look at the identification of audiences with media characters. Mass communication & society. 2001; 4(3):245-64. [DOI:10.1207/S15327825MCS0403_01]
26. Kelman HC. Processes of opinion change. Attitude change, Routledge; 2017. [DOI:10.4324/9781351315364-8]
27. Seo WJ, Green BC. Development of the motivation scale for sport online consumption. Journal of Sport Management. 2008; 22(1):82-109. [DOI:10.1123/jsm.22.1.82]
28. Hoffner C, Buchanan M. Young adults' wishful identification with television characters: The role of perceived similarity and character attributes. Media psychology. 2005; 7(4):325-51. [DOI:10.1207/S1532785XMEP0704_2]
29. Kang S. The mobile phone and professional sports: Fans' use of mobile content for loyalty, identification, and fandom. International Journal of Sport Communication. 2015; 8(4):452-76. [DOI:10.1123/ijsc.2015-0098]
30. Phua J. Consumption of sports team-related media: Its influence on sports fan identity salience and self-esteem. In Annual Meeting of the International Communication Association, Montreal, QC, Canada, 2008 (Vol. 21).
31. Smith LR, Smith KD. Identity in Twitter's hashtag culture: A sport-media-consumption case study. International Journal of Sport Communication. 2012; 5(4):539-57. [DOI:10.1123/ijsc.5.4.539]
32. Horton D, Richard Wohl R. Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry. 1956; 19(3):215-29. [DOI:10.1080/00332747.1956.11023049]
33. Kassing JW, Sanderson J. Fan-athlete interaction and Twitter tweeting through the Giro: A case study. International journal of sport communication. 2010; 3(1):113-28. [DOI:10.1123/ijsc.3.1.113]
34. Schultz B, Sheffer ML. Left behind: Local television and the community of sport. Western Journal of Communication. 2008; 72(2):180-95. [DOI:10.1080/10570310802038507]
35. Hull K, Lewis NP. Why Twitter displaces broadcast sports media: A model. International Journal of Sport Communication. 2014; 7(1):16-33. [DOI:10.1123/IJSC.2013-0093]
36. Dunbar RI, Arnaboldi V, Conti M, Passarella A. The structure of online social networks mirrors those in the offline world. Social networks. 2015; 43:39-47. [DOI:10.1016/j.socnet.2015.04.005]
37. Gonçalves B, Perra N, Vespignani A. Modeling users' activity on twitter networks: Validation of dunbar's number. PloS one. 2011; 6(8):e22656. [DOI:10.1371/journal.pone.0022656]
38. Scott J. Social network analysis Third edition, SAGE, London, UK; 2013.
39. Borgatti SP, Foster PC. The network paradigm in organizational research: A review and typology. Journal of management. 2003; 29(6):991-1013. [DOI:10.1016/S0149-2063_03_00087-4]
40. Emirbayer M, Goodwin J. Network analysis, culture, and the problem of agency. American journal of sociology. 1994; 99(6):1411-54. [DOI:10.1086/230450]
41. Mullin BJ, Hardy S, Sutton W. Sport Marketing 4th Edition: Human Kinetics. 2014.
42. Tierney M. Georgia State hoping football builds community in a football town. New York Times; 2009.
43. Gil-Lopez T, Ahmed S, Taylor LD. Understanding fandom in the multilingual internet: A study of "el clásico" fans' commenting behavior on youtube. International Journal of Sport Communication. 2017; 10(1):17-33. [DOI:10.1123/ijsc.2016-0114]
44. Karlsen R. Followers are opinion leaders: The role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites. European journal of communication. 2015; 30(3):301-18. [DOI:10.1177/0267323115577305]
45. Brusco M. Analysis of two-mode network data using nonnegative matrix factorization. Social Networks. 2011; 33(3):201-10. [DOI:10.1016/j.socnet.2011.05.001]
46. Latapy M, Magnien C, Del Vecchio N. Basic notions for the analysis of large two-mode networks. Social networks. 2008; 30(1):31-48. [DOI:10.1016/j.socnet.2007.04.006]
47. Borgatti SP, Everett MG. Network analysis of 2-mode data. Social networks. 1997; 19(3):243-269. [DOI:10.1016/S0378-8733(96)00301-2]
48. Wasserman S, Faust K. Social network analysis: Methods and applications; 1994. [DOI:10.1017/CBO9780511815478]
49. Anthony Giddens. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Univ of California Press; 1984.
50. Bauer HH, Stokburger-Sauer NE, Exler S. Brand image and fan loyalty in professional team sport: A refined model and empirical assessment. Journal of sport Management. 2008; 22(2):205-26. [DOI:10.1123/jsm.22.2.205]
51. Parganas P, Anagnostopoulos C, Chadwick S. Effects of social media interactions on brand associations: A comparative study of soccer fan clubs. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 2017; 18(2):149-165. [DOI:10.1108/IJSMS-05-2017-087]
52. Kietzmann JH, Hermkens K, McCarthy IP, Silvestre BS. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business horizons. 2011; 54(3):241-51. [DOI:10.1016/j.bushor.2011.01.005]
53. Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons. 2010; 53(1):59-68. [DOI:10.1016/j.bushor.2009.09.003]
54. Ouwersloot H, Odekerken‐Schröder G. Who's who in brand communities-and why?. European journal of marketing. 2008; 42(5/6):571-585. [DOI:10.1108/03090560810862516]
55. Royo‐Vela M, Casamassima P. The influence of belonging to virtual brand communities on consumers' affective commitment, satisfaction and word‐of‐mouth advertising: The ZARA case. Online Information Review. 2011; 35(4): 517-542. [DOI:10.1108/14684521111161918]
56. Shang RA, Chen YC, Liao HJ. The value of participation in virtual consumer communities on brand loyalty. Internet research. 2006; 16(4):398-418. [DOI:10.1108/10662240610690025]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb