دوره 9، شماره 18 - ( 9-1398 )                   جلد 9 شماره 18 صفحات 165-147 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi Z, Meshkati Z, Zhianpour M. Identify of Individual Efficacy of the Experiences of Athletes, the National Team Handball. JRSM 2019; 9 (18) :147-165
URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2945-fa.html
محمدی زهرا، مشکاتی زهره، ژیان پور مهدی. شناسایی منابع کارآمدی فردی از تجارب ورزشکاران تیم ملی هندبال. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1398; 9 (18) :147-165

URL: http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2945-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان.اصفهان
2- جهاد دانشگاهی اصفهان
چکیده:   (3757 مشاهده)
هدف تحقیق حاضر شناسایی منابع کارآمدی فردی از تجارب ورزشکاران تیم ملی هندبال بود. در این مطالعه با رویکردی کیفی از روش پدیدار‌شناسی استفاده شد. جامعه‌ی مورد پژوهش، ورزشکاران عضو تیم ملی رشته هندبال در سال1393(2014) بوده که به صورت هدفمند و با شیوه‌ی گلوله برفی انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان(8 مرد و 4 زن) بطور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تلاش شد نتایج این مطالعه بواسطه‌ی معیارهای باورپذیری، اطمینان‌پذیری، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری قابل اعتماد گردد. طبق یافته‌های بدست آمده از مصاحبه‌ها، منابع کارآمدی فردی مشارکت‌کنندگان، در قالب 4 کد تبیینی «تجارب ورزشی»، «تجارب تمرینی»، «تجارب روانی» و «تجارب اجتماعی»،  شناسایی و تدوین گردید. نتایج این پژوهش از جنبه‌ای مشابه دیگر نظریه‌های موجود و از جنبه‌ای مکمل و خاص است. بر اساس یافته‌ها، پژوهش حاضر اهمیت دادن به موضوع کارآمدی فردی برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی بویژه در ورزش‌های تیمی را پیشنهاد می‌کند‌‌.
متن کامل [PDF 1377 kb]   (1096 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: رفتار حرکتی
دریافت: 1396/3/19 | پذیرش: 1397/1/19 | انتشار: 1398/11/19

فهرست منابع
1. 1.باقرزاده، ف. سوری، ر. بهرامی، ش. طاهری، م. غلامعلی زاده، ر. امینی، ا. (2005). بررسی اثر برد و باخت و جهت‌گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست‌های لیگ برتر. نشریه یادگیری حرکتی. ش 30، 59-67.
2. جلیلی، ع. حسینچاری، م.(2010). تبیین تاب‌آوری روانشناختی برحسب خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار. رشد یادگیری حرکتی- ورزشی، 6، 131-153.
3. شفیع‌زاده، م. بهرام، ع. (2009). تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران ایرانی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، 25، 31-48.
4. امامی سیگاوردی، ع. نیری، ن. رهنورد، ز. نوری سعید، ع. (2013). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. پرستاری و مامایی جامع نگر، 68، 56-63.
5. محمدزاده، ح. حیدری، م. (2011). رابطه شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارآمدی مردان جوان در تکلیف تیراندازی. رشد و یادگیری- ورزشی، 9، 5-18.
6. عبدالعلی‌زاده، ج. طاهری، ت. حمید، ر. سهرابی، م. (2011). منابع پیش‌بینی کنندۀ اعتماد به نفس ورزشی کشتی‌گیران جوان شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، 12، 169-188.
7. Feltz, D. L. (1992). Understanding motivation in sport: A self-efficacy perspective. Motivation in sport and exercise, PP, 107-128. Champaign, IL: Human Kinetics.
8. Feltz, D. L., & Lirgg, C.D. (2001). Self-efficacy beliefs of athletes, teams and coaches. Handbook of sport psychology,Vol 2,PP, 340-361
9. Bandura, A. (1986). Social foundation of though and action: A social cognitive Theory. ". Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 41, 389-391.
10. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, Vol 84, PP 191-215 [DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191]
11. Ede, A., Hwang, S., & Feltz, D. (2011). Current directions in self-efficacy research in sport. Magazine of Latin American Psychology of Exercise and Sport, Vol 6(2), PP ,181-201
12. Feltz, D. L., Short, S.E., & Sullivan, P.J. (2008). Self-efficacy in sport. Champaign, IL: Human Kinetics
13. Feltz, D. L., Chow, G., & Hepler, T.J. (2008). Path analysis of self-efficacy and performance revisited. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol 30(3),PP, 401-411. [DOI:10.1123/jsep.30.3.401]
14. Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Giannini, J. (1989). An exploratory examination of strategies used by elite coaches to enhance self-efficacy in athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol .11, PP. 128-140. [DOI:10.1123/jsep.11.2.128]
15. Vealey, R. S., Hayashi, W., Garner-Holman, M., & Giacobbi, P. (1998). Sources of sport-confidence: Conceptualization and instrument development. Journal of Sport & Exercise Psychology, , Vol, 20, PP. 54-80. [DOI:10.1123/jsep.20.1.54]
16. Vealey, R. (1986). Conceptualization of sport confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport Psychology, Vol, 8, PP.221-246. [DOI:10.1123/jsp.8.3.221]
17. Voliante, G., Morris, D.B. (2013). The sources and maintenance of professional Golfers self-efficacy beliefs. The Sport Psychologist, Vol. 27, PP, 130-142. [DOI:10.1123/tsp.27.2.130]
18. Chase, M., Feltz, DL., & Lirgg, CD. (2003). Sources of collective and individual efficacy of collegiate athletes. International. Journal of Exercise and Sport Psychology, 1 (10.1080/ 1612197X. 2003. 9671711), PP, 180-191. [DOI:10.1080/1612197X.2003.9671711]
19. Wilson, R., Sullivan, P., Myers, N., & Feltz, D.L. (2004). Sources of sport confidence of master athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 26(3), PP 135-160. [DOI:10.1123/jsep.26.3.369]
20. Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. Exercise and Sport Sciences Reviews,PP. 423-457. [DOI:10.1249/00003677-198800160-00016]
21. Watson, C. B., Chemers, M., & Preiser, N. (2001). Collective efficacy: A multilevel analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 27, PP,1057-1068 [DOI:10.1177/0146167201278012]
22. Singh, T., Bhardwaj, G., & Bhardwaj, V. (2009). Effect of self-efficacy on the performance of athletes. Journal of Exercise Science and Physiotherapy, Vol. 5(2),PP, 110-114
23. Hays, K., Maynard, I., Thomas, O., & Bawden, M. (2007). Sources and types of confidence identified by world class sport performers, Journal of Applied Sport Psychology, Vol,19,PP , 434-456. [DOI:10.1080/10413200701599173]
24. Bandura, A. (2006). Guide for creating self-efficacy scales. InF. Pajares & T. Urdan (Ed). Self-efficacy beliefs of adolescents, Greenwich, CT: Information Age,PP, 307-337.
25. Cohen, L., Lawrence, M., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th Edition ed.), Routledge & Falmer
26. Braun, V & Clarke, V. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology". Qualitative Research in Psychology,Vol, 3, PP, 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
27. Marshall, MN. (1996). Sampling for qualitative research, Family Practice, Family Practice,Vol 13,PP, 522-525. [DOI:10.1093/fampra/13.6.522]
28. Morse, J. M. (2001). "Myth # 93: Reliability and validity are not relevant to qualitative inquiry". Qualitative health research, Vol 9, PP 717 [DOI:10.1177/104973299129122171]
29. King, N, & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research, London: Sage. 15.
30. باقرزاده، ف. سوری، ر. بهرامی، ش. طاهری، م. غلامعلی زاده، ر. امینی، ا. (2005). بررسی اثر برد و باخت و جهت‌گیری هدفی بر میزان احساس خودکارآمدی در فوتبالیست‌های لیگ برتر. نشریه یادگیری حرکتی. ش 30، 59-67.
31. جلیلی، ع. حسینچاری، م.(2010). تبیین تاب‌آوری روانشناختی برحسب خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار. رشد یادگیری حرکتی- ورزشی، 6، 131-153.
32. شفیع‌زاده، م. بهرام، ع. (2009). تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران ایرانی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، 25، 31-48.
33. امامی سیگاوردی، ع. نیری، ن. رهنورد، ز. نوری سعید، ع. (2013). روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. پرستاری و مامایی جامع نگر، 68، 56-63.
34. محمدزاده، ح. حیدری، م. (2011). رابطه شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارآمدی مردان جوان در تکلیف تیراندازی. رشد و یادگیری- ورزشی، 9، 5-18.
35. عبدالعلی‌زاده، ج. طاهری، ت. حمید، ر. سهرابی، م. (2011). منابع پیش‌بینی کنندۀ اعتماد به نفس ورزشی کشتی‌گیران جوان شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، 12، 169-188.
36. Feltz, D. L. (1992). Understanding motivation in sport: A self-efficacy perspective. Motivation in sport and exercise, PP, 107-128. Champaign, IL: Human Kinetics.
37. Feltz, D. L., & Lirgg, C.D. (2001). Self-efficacy beliefs of athletes, teams and coaches. Handbook of sport psychology,Vol 2,PP, 340-361
38. Bandura, A. (1986). Social foundation of though and action: A social cognitive Theory. ". Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 41, 389-391.
39. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, Vol 84, PP 191-215 [DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191]
40. Ede, A., Hwang, S., & Feltz, D. (2011). Current directions in self-efficacy research in sport. Magazine of Latin American Psychology of Exercise and Sport, Vol 6(2), PP ,181-201
41. Feltz, D. L., Short, S.E., & Sullivan, P.J. (2008). Self-efficacy in sport. Champaign, IL: Human Kinetics
42. Feltz, D. L., Chow, G., & Hepler, T.J. (2008). Path analysis of self-efficacy and performance revisited. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol 30(3),PP, 401-411. [DOI:10.1123/jsep.30.3.401]
43. Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Giannini, J. (1989). An exploratory examination of strategies used by elite coaches to enhance self-efficacy in athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol .11, PP. 128-140. [DOI:10.1123/jsep.11.2.128]
44. Vealey, R. S., Hayashi, W., Garner-Holman, M., & Giacobbi, P. (1998). Sources of sport-confidence: Conceptualization and instrument development. Journal of Sport & Exercise Psychology, , Vol, 20, PP. 54-80. [DOI:10.1123/jsep.20.1.54]
45. Vealey, R. (1986). Conceptualization of sport confidence and competitive orientation: Preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport Psychology, Vol, 8, PP.221-246. [DOI:10.1123/jsp.8.3.221]
46. Voliante, G., Morris, D.B. (2013). The sources and maintenance of professional Golfers self-efficacy beliefs. The Sport Psychologist, Vol. 27, PP, 130-142. [DOI:10.1123/tsp.27.2.130]
47. Chase, M., Feltz, DL., & Lirgg, CD. (2003). Sources of collective and individual efficacy of collegiate athletes. International. Journal of Exercise and Sport Psychology, 1 (10.1080/ 1612197X. 2003. 9671711), PP, 180-191. [DOI:10.1080/1612197X.2003.9671711]
48. Wilson, R., Sullivan, P., Myers, N., & Feltz, D.L. (2004). Sources of sport confidence of master athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 26(3), PP 135-160. [DOI:10.1123/jsep.26.3.369]
49. Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. Exercise and Sport Sciences Reviews,PP. 423-457. [DOI:10.1249/00003677-198800160-00016]
50. Watson, C. B., Chemers, M., & Preiser, N. (2001). Collective efficacy: A multilevel analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 27, PP,1057-1068 [DOI:10.1177/0146167201278012]
51. Singh, T., Bhardwaj, G., & Bhardwaj, V. (2009). Effect of self-efficacy on the performance of athletes. Journal of Exercise Science and Physiotherapy, Vol. 5(2),PP, 110-114
52. Hays, K., Maynard, I., Thomas, O., & Bawden, M. (2007). Sources and types of confidence identified by world class sport performers, Journal of Applied Sport Psychology, Vol,19,PP , 434-456. [DOI:10.1080/10413200701599173]
53. Bandura, A. (2006). Guide for creating self-efficacy scales. InF. Pajares & T. Urdan (Ed). Self-efficacy beliefs of adolescents, Greenwich, CT: Information Age,PP, 307-337.
54. Cohen, L., Lawrence, M., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th Edition ed.), Routledge & Falmer
55. Braun, V & Clarke, V. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology". Qualitative Research in Psychology,Vol, 3, PP, 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
56. Marshall, MN. (1996). Sampling for qualitative research, Family Practice, Family Practice,Vol 13,PP, 522-525. [DOI:10.1093/fampra/13.6.522]
57. Morse, J. M. (2001). "Myth # 93: Reliability and validity are not relevant to qualitative inquiry". Qualitative health research, Vol 9, PP 717 [DOI:10.1177/104973299129122171]
58. King, N, & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research, London: Sage. 15.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Management and Motor Behavior

Designed & Developed by : Yektaweb