جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای موضوع مقاله: بیوتکنولوژی

دکتر سید رضا هاشمی، خانم نگین اخوندپور، دکتر ایوب فرهادی، مهندس الناز عربیان،
دوره 0، شماره 0 - ( 12-1402 )
چکیده

این پژوهش به منظور پاسخ ژن­­های موثر در مرگ برنامه ریزی شده سلول (BAX  و Bcl2) در سلول­های کبدی و روده در جوجه های گوشتی تغذیه شده  نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در شرایط القاء تنش گرمایی حاد انجام گردید. آزمایشی با استفاده از 450 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در پنج تیمار و شش تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تیمار شاهد، 2) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت  ، 3) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت   پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره، 4) تیمار شاهد مکمل شده با 15/0 درصد اسیداُرگانیک و 5) تیمار شاهد مکمل شده  با 1 درصد کلینوپتیلولیت  پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره و 15/0 درصد اسیداُرگانیک بودند. نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت با استفاده از تکنیکهای XRF و FTIR  مورد بررسی قرار گرفت. به منظور القا تنش حرارتی، پرندگان به مدت یک هفته در آخرین هفته دوره پرورش تحت تاثیر تنش گرمایی قرار گرفتند و در روز آخر تنش، نمونه های کبد و روده جهت بررسی بیان ژن استحصال گردید. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که تیمارهای کلینوپتیلولیت  و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت (NS) و اثر افزایشی بر بیانBcl2  و BAX دارند و این در حالی است که این اثر در تیمار اسید اُرگانیک دیده نشد. در مجموع میتوان بیان داشت که چنانچه از نانوذرات­نقره در تغذیه دام و طیور استفاده می­گردد بهتر است از مکمل اسید اُرگانیک جهت کاهش اثرات جانبی نانونقره استفاده گردد.
این پژوهش به منظور پاسخ ژن­­های موثر در مرگ برنامه ریزی شده سلول (BAX  و Bcl2) در سلول­های کبدی و روده در جوجه های گوشتی تغذیه شده  نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در شرایط القاء تنش گرمایی حاد انجام گردید. آزمایشی با استفاده از 450 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در پنج تیمار و شش تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) تیمار شاهد، 2) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت  ، 3) تیمار شاهد مکمل شده با 1 درصد  کلینوپتیلولیت   پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره، 4) تیمار شاهد مکمل شده با 15/0 درصد اسیداُرگانیک و 5) تیمار شاهد مکمل شده  با 1 درصد کلینوپتیلولیت  پوشش داده شده با 5/0 درصد نانونقره و 15/0 درصد اسیداُرگانیک بودند. نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت با استفاده از تکنیکهای XRF و FTIR  مورد بررسی قرار گرفت. به منظور القا تنش حرارتی، پرندگان به مدت یک هفته در آخرین هفته دوره پرورش تحت تاثیر تنش گرمایی قرار گرفتند و در روز آخر تنش، نمونه های کبد و روده جهت بررسی بیان ژن استحصال گردید. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که تیمارهای کلینوپتیلولیت  و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت (NS) و اثر افزایشی بر بیانBcl2  و BAX دارند و این در حالی است که این اثر در تیمار اسید اُرگانیک دیده نشد. در مجموع میتوان بیان داشت که چنانچه از نانوذرات­نقره در تغذیه دام و طیور استفاده می­گردد بهتر است از مکمل اسید اُرگانیک جهت کاهش اثرات جانبی نانونقره استفاده گردد.
 
خانم حانیه قندچی، خانم ریحانه رمضانی، خانم سیده زهرا موسوی نژاد،
دوره 0، شماره 0 - ( 12-1402 )
چکیده

امروزه اگزوزوم­های شیر به جهت دردسترس بودن و کارایی بسیار در محصولات آرایشی- بهداشتی و همچنین به عنوان نانوحامل­های دارویی، بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. از آنجایی که یافتن روشی ساده و کارآمد برای جداسازی این وزیکول­ها بسیار با­اهمیت است، در این پژوهش به برخی روش­های جداسازی اگزوزوم از شیر گاو مانند اولتراسانتریفیوژ، جداسازی با استفاده از پلیمر PEG و چند کیت تجاری داخلی پرداخته و مشخصه­یابی اگزوزوم­ها با استفاده از DLS و میکروسکوپ الکترونی انجام شده است.
در روش اولتراسانتریفیوژ، به عنوان رایج­ترین روش جداسازی اگزوزوم، تعداد ذرات مشاهده­شده در تصاویر میکروسکوپ الکترونی بسیار پایین ±۲ پارتیکل در هر تصویر با بزرگنمایی تقریبی x ۶۰۰۰۰) برآورد شد، درحالی که در تصاویر میکروسکوپی کیت اگزوسان، تعداد ذرات زیادی (۱۵۰±۳۰پارتیکل در هر تصویر با بزرگنمایی تقریبی x ۳۰۰۰۰۰) قابل مشاهده بود. در جداسازی با استفاده از PEG، میانگین قطر ذرات با تکنیک DLS، ۲۶۳ نانومتر و بیشتر از روش­های اولتراسانتریفیوژ، کیت اگزوسیب و کیت آنااگزو که قطر ذرات به ترتیب ۱۷۶، ۱۴۲ و ۱۲۳ نانومتر بود، مشاهده گردید. میانگین قطر ذرات در تصاویر میکروسکوپی کیت اگزوسان، ۱۰±۷۰-۳۰ نانومتر بود که نتایج DLS هم کوچک­بودن سایز ذرات جداسازی­شده را تأیید کرد. با توجه به تعداد زیاد ذرات ریز (nm ۳۰ ) در نتایج میکروسکوپی کیت اگزوسان، این احتمال می­رود که چنین ذراتی به وفور در شیر وجود دارند و ممکن است روش­های دیگر قادر به جداسازی این ذرات ریز نبوده­اند. در نهایت هر چند تمامی روش­های مطالعه شده، قابلیت جداسازی اگزوزوم از شیر را داشتند ولی برای مقایسه دقیق­تر و معرفی یک روش استاندارد برای جداسازی اگزوزوم از شیر گاو، لازم است مطالعات گسترده­­تری صورت پذیرد.
 
سمیه قاسمی،
دوره 4، شماره 4 - ( 12-1396 )
چکیده

این مطالعه با هدف بازیافت خاک­ اره و پودر خون با استفاده از کرم خاکی Eisenia foetida و بررسی روند تغییرات برخی ویژگی­ های بیوشیمیایی این ضایعات آلی، طی فرایند ورمی­ کمپوست­ سازی انجام شد. پودر خون به مقدار صفر، 5 و 10 درصد وزنی با خاک­اره مخلوط شد و به مدت چهار ماه اجازه داده شد تا به ورمی­کمپوست تبدیل شود. در زمان­ های 1، 2، 3، 4، 6، 8، 12 و 16 هفته پس از اضافه­ کردن کرم خاکی به بسترها، فعالیت میکروبی (تنفس پایه)، pH، هدایت الکتریکی (EC)، مقدار کربن آلی، نیتروژن کل و نسبت C:N اندازه­ گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر زمان، پودر خون و اثر متقابل آنها بر تمام پارامترهای تحت بررسی معنی­ دار است. با افزایش زمان انکوباسیون ، مقدار تجمعی کربن معدنی­ شده، نیتروژن کل و EC تمام تیمارهای ورمی­ کمپوست در مقایسه با ضایعات اولیه افزایش یافت، اما کربن آلی، C:N و pH روند کاهشی نشان دادند. اضافه­ کردن پودر خون به بستر خاک­اره باعث افزایش سرعت معدنی­ شدن کربن، EC و نیتروژن کل شد، درحالی­ که pH، کربن آلی و نسبت C:N کاهش یافت. در پایان زمان انکوباسیون، تیمار خاک­ارۀ حاوی 10 درصد پودر خون، دارای بیشترین مقدار دی­اکسید­کربن آزاد­شده (1/142 میکرو­گرم کربن بر گرم)، EC (7/3 دسی­زیمنس بر متر) و نیتروژن کل (24/2 درصد) و کمترین مقدار pH (6/6)، کربن آلی (5/22 درصد) و C:N (4/12) بود. براساس نتایج این مطالعه، فرایند ورمی­ کمپوست­ سازی می ­تواند به­ منزلۀ روش ایمن و مطمئن، برای دفع خاک­ اره و پودر خون استفاده شود.
آزاده نیک نژاد،
دوره 5، شماره 3 - ( 9-1397 )
چکیده

گیاهان یک سیستم بیانی برای تولید پروتئین ­های هترولوگ، به خصوص پروتئین­ های نوترکیب درمانی هستند. سال­ های اخیر، اکثر پروتئین­ های نوترکیب در باکتری­ ها یا سلول­های پستاندار تولید می­شوند. اگر چه گاهی سلول­ های حشرات، مخمر و قارچ برای تولید پروتئین­ های نوترکیب استفاده می ­شود. محصول سیستم گیاهی می­تواند سالم، اقتصادی و راحت باشد و این امکان وجود دارد به طور گسترده در کشاورزی و صنایع، به ویژه در علوم زیستی و صنعت داروسازی استفاده شود. گیاهان سیستم­های بیانی پروتئینی مناسب در تولید با کیفیت، هزینه کم و تغییرات پساترجمه­ای صحیح هستند. استفاده از گیاه تراریخته در تولید واکسن­ ها، آنتی­بادی­ها و پروتئین­های دارویی در سال­های اخیر تبدیل به یک نقطه عطف در مهندسی ژنتیک گیاهی شده است. استراتژی­های کارآمد برای تولید پروتئین­ های نوترکیب اهمیت بیشتری را به دست می ­آورند، به عنوان برنامه­ های کاربردی و مهم  نیاز به مقدار زیادی از پروتئین ­های نوترکیب با کیفیت بالا برای استفاده در صنعت است. در این مقاله، مشکلات رایج در تولید پروتئین­ های نوترکیب و پپتید ضدمیکروبی در سیستم ­های بیانی پروتئین مبتنی بر گیاه مورد بررسی قرار گرفته و استراتژی­ های راه حل آنها مورد بحث قرار گرفته است.
ارسطو بدویی-دلفارد، مریم پرهام‌فر،
دوره 7، شماره 4 - ( 12-1399 )
چکیده

فیتاز ارزش تغذیه­ای غذاهای گیاهی را با افزایش هضم پذیری پروتئین و در دسترس سازی مواد معدنی از طریق هیدرولیز فیتات در طی هضم در معده یا در طی پردازش غذا بهبود می­بخشد. منابع میکروبی برای تولید تجاری فیتاز پتانسیل قابل­توجهی دارند. بنابراین، هدف این تحقیق غربالگری و جداسازی باکتری­های مولد فیتاز از چشمه آب گرم با پتانسیل قابل توجه می­باشد. شناسایی بهترین سویه با روش مولکولی 16S rDNA انجام شد. بهینه سازی تولید آنزیم در حضور منابع مختلف کربن، نیتروژن و فسفات انجام گردید. فعالیت و پایداری آنزیم در pH ها، دماها و یون­های مختلف انجام شد. مقایسه توالی ژن 16S rDNA سویه LOR10 با سایر سویه­ها در بانک ژنی با استفاده از Clustal omega میزان 98 درصد همولوژی با باسیلوس آمیلولیکوفاسینس را نشان داد. نتایج بهینه­سازی محیط نشان داد که گالاکتوز، عصاره مخمر و تری­کلسیم فسفات بعنوان بهترین منبع کربن، نیتروژن و فسفات برای تولید فیتاز می­باشند. دمای بهینه فعالیت در دمای 70 درجه سانتی­گراد به دست آمد. بهترین پایداری فیتاز نیز در pH حدود 5 تا 8 به دست آمد. فعالیت فیتازی در حضور کلرید­کلسیم، کلرید­روی و سولفات­منیزیم حدود 4/1، 3/2 و 6/1 برابر به ترتیب افزایش یافت. خاطر نشان می­شود که فعالیت فیتازی در حضور EDTA و SDS حدود 30 درصد کاهش یافت. این نتایج خاطر نشان می­سازد که  فیتاز LOR10 پتانسیل قابل­توجهی برای استفاده­های تجاری از جمله مکمل غذایی را داراست.
 

پریچهر حناچی، حجت صادقی علی آبادی، نسیم قربانی، روشنک زرین قلمی، خدیجه کیارستمی،
دوره 8، شماره 1 - ( 3-1400 )
چکیده

بشر از دیر­باز به گیاهان علاوه بر دید خوراکی با بینش درمانی نیز نگریسته است. گیاهان منبع غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و فنولی هستند. اسطوخودوس و بادرنجبویه از گیاهان دارویی هستند که غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانت هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات آنتی‌اکسیدانی عصاره­‌های دو گیاه اسطوخودوس و بادرنجبویه و بررسی اثر آن‌ها بر روی رده سلولی سرطان­‌های پستان، رحم و تخمدان با استفاده از روش عصاره‌گیری و حلال مناسب است. از برگ خشک گیاهان عصاره‌های متانولی، آبی، اتانولی تهیه گردید و سنجش فعالیت آنتی‌اکسیدانی با روش DPPH و FRAP صورت گرفت و در نهایت اثر ضد‌سرطانی عصاره‌ها بر روی رده‌های سلول سرطانی پستان، رحم و تخمدان با روش MTT سنجیده شد. مقایسه نتایج سنجش آنتی ­اکسیدان کل نشان داد بیشترین میزان مربوط به عصاره اتانولی لئوفلیزه بادرنجبویه و عصاره متانولی لیوفلیزه اسطوخودوس است. میزان IC50 عصاره اتانولی بادرنجبویه برابر 0/028 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بر رده سلولی OVCAR-3 بوده که بهترین نتیجه را نسبت به سایر حلال­‌ها و سایر رده‌های سلولی داشته و در رده سلول­‌های MCF-7 نیز عصاره اتانولی اسطوخودوس با میزان IC50  برابر 2/07 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بهترین نتیجه را داشت. در رده سلولی HeLa نیز عصاره متانولی اسطوخودوس با IC50 برابر 7/36 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بهتر از دو حلال دیگر بود. در این پژوهش برای اولین بار تاثیر عصاره­های مختلف بادرنجبویه و اسطوخودوس بر روی رده سلول­های سرطان پستان (MCF-7)، تخمدان (OVCAR-3) و دهانه­ رحم (HeLa) سنجیده شد و نتایج نشان دادکه عصاره اتانولی و متانولی حاصله از این گیاهان دارای خاصیت کشندگی بیشتری بر روی رده سلول‌های سرطانی است.
 
نینا علیزاده، شکوفه ملک زاده،
دوره 8، شماره 2 - ( 4-1400 )
چکیده

هدف اين مطالعه بررسي بر­هم­كنش اصلاح مولكول کمپلکس کورکومين(CUR)  در حامل­هاي بتا- و گاماسيكلودكسترين (β-CD و γ-CD) با نانو­ذرات کیتوزان(CS)  جهت دارورساني هدفمند و مقايسه كاركرد بين آن‌ها بود. سیستم تحویل هدفمند دارویی شامل عامل درمانی نانوذرات CS بخش هدف‌گیری همان دارو و سیستم حامل CD است. محاسبات روابط تشکیل کمپلکس­های اصلاح شده و کاربرد آن‌ها با استفاده از آنالیز داده­های اسپکتروسکوپی UV-vis انجام شد. در اين مطالعه نمودارهای طیف­های اسپکتروسکوپی­ها برای اثبات بهينه‌سازي ساختار مولکولی در کمپلکس‌های اصلاح شده رسم شدند. تحليل داده‌های بررسی کاربرد آن‌ها با روش معادلات مربوطه انجام گرفت. پلی‌ساکارید کاتیونی CS با حضور عامل­های آمینو و الکل در طول زنجیره­های پلی­ساکارید آن را قادر می­سازد تا پیوند ثابت کووالانسی را با کمپلکس­ها ایجاد کند و زمینه حلالیت سیکلودکسترین را افزایش دهد. نانوذرات CS به واسطه پیوند­های هیدروژنی و بر­هم­کنش­های واندروالس هيدروژن گروه هيدروكسيل سيكلودكسترين با هیدروکسیل گروه فنولیک مولكول دارويي CUR تقویت پيوند هيدروژني برقرار مي­كند. اصلاح کمپلکس γ-CD با CS قوي‌ترين بر­هم­كنش را با CUR  نشان مي­دهد. هر دوی كمپلكس­هاي CUR در سیستم میزبان CD-CS جهت انتقال بار از دارو به حامل و عامل درمانی است. نانوذرات CS خاصیت سیستم­های تحویل هدفمند داروهای ضد سرطان را دارند. زیرا میدان خارجی CS را می‌توان برای هدایت دارو به سمت سلول‌های هدف خاص مورد استفاده قرار داد. سیستم میزبان γ-CD-CS به دليل حلاليت زياد و بر­هم­كنش قوي آن بهترين میزبان به­عنوان حامل و عامل درمانی برای داروي CUR است.
 


فرشاد درویشی، آرمین خیراللهی میدانی،
دوره 8، شماره 3 - ( 7-1400 )
چکیده

گاما-دکالاکتون استری حلقوی از اسیدهای چرب هیدروکسی است که دارای رایحه هلویی بوده و در صنایع غذایی و آرایشی کاربرد گسترده‌ای دارد. تولید زیست‌فناورانه این ترکیب با تبدیل زیستی روغن دانه کرچک توسط مخمر Yarrowia lipolytica امکان پذیر است. هدف تحقیق حاضر مقایسه تولید گاما-دکالاکتون توسط سویه طبیعی با سویه جهش یافته دارای قابلیت تولید لیپاز با مقادیر بالا است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، سلول‌هایی با مورفولوژی مخمری بیش از سلول‌های هیفی شکل گاما-دکالاکتون تولید می‌کنند. زمان اوج تولید نیز برای سویه طبیعی و جهش یافته به ترتیب 24 و 72 ساعت پس از تلقیح و بیشینه تولید گاما-دکالاکتون برای سویه طبیعی و جهش یافته به ترتیب 65 و 90 میلی گرم در لیتر به دست آمد. سویه جهش یافته 38 درصد سوبسترای بیشتری را نسبت به سویه طبیعی به گاما-دکالاکتون تبدیل می‌کند که بهره‌وری تولید در مقیاس صنعتی می‌تواند به صورت قابل توجهی افزایش یابد.
 نشاط سوسنی، مراحم آشنگرف، خسرو چهری،
دوره 8، شماره 3 - ( 7-1400 )
چکیده

سنتز زیستی نانوذرات به­ عنوان روشی جایگزین، پاک، سریع، مطمئن و به­صرفه به جای روش­ های فیزیکی و شیمیایی رایج پیشنهاد شده است. در این پژوهش، جداسازی و شناسایی سویه‌های مخمری آب­زی با قابلیت سنتز نانوذرات اکسید­روی مورد مطالعه قرار گرفت. براساس روش کشت غنی سازی سویه مخمر NS02 که بالاترین مقاومت نسبت به یون روی را دارا بود (25/5 میلی مولار) به ­عنوان سویه برتر جهت آزمایشات سنتز زیستی نانواکسید­روی با راهکار عصاره عاری از سلول برگزیده شد. ارزیابی اولیه سنتز نانوذرات اکسید­روی با مشاهدات چشمی و مطالعه طیف جذبی مرئی-فرابنفش انجام شد. شک، اندازه و ترکیب عنصری نانوذرات اکسید روی سنتز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به پرتوایکس پاشندۀ انرژی تعیینگردید. آنالیز پراش اشعه ایکس با هدف مطالعه ساختار بلوری نانوذرات اکسید روی استفاده شد. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات اکسید روی در برابر باکتری­های بیماری زای جدا شده از نمونه­ های بالینی به روش انتشار از چاهک بر سطح آگار انجام گرفت .   شناسایی سویه مخمر براساس ویژگی ­های ریخت­ شناسی و تعیین توالی نوکلئوتیدی ITS1-5.8S-ITS2 انجام شد. در این پژوهش برای نخستین بار قابلیت مخمر بومی آب­زی Rhodotorula pacifica NS02 در سنتز برون سلولی نانوذرات اکسید­روی با میانگین اندازه 6/42 نانومتر با راهکار عصاره عاری از سلول گزارش گردید. با توجه به کوچک بودن اندازه نانوذرات و توزیع مناسب تاثیر مهاری مطلوب علیه جدایه ­های باکتریایی بالینی تست شده مشاهده شد این مطالعه، سعی در ارائه ذخایر ژنتیکی جدید از منابع عظیم میکروبی مخمر های آب­زی، به ­عنوان کارخانه زیستی در سنتز نانوذرات اکسید­روی با خواص ضد­میکروبی با راهکار عصاره عاری از سلول دارد.
مراحم آشنگرف، نسترن وکیلی سهرفروزانی،
دوره 9، شماره 3 - ( 9-1401 )
چکیده

در پژوهش حاضر از باکترهای آبزی به ‌عنوان زیست کاتالیزگر برای تبدیل زیستی FeCl3 به نانو ذرات Fe2O3 استفاده شد. در مجموع 25 سویه باکتری آبزی در محیط کشت تریپتیک ‌سوی ‌آگار غنی شده با 10میلی مولار FeCl3 بر اساس تکنیک غنی‌سازی جداسازی شد. در بین سویه­های باکتری‌های مورد آزمایش، تنها سویه NV06 قادر به سنتز برون سلولی نانوذرات Fe2O3 بود که در نهایت بر اساس ویژگی‌های فنوتیپی و مولکولی به‌ عنوان Alcaligenes sp. strain NV06 مورد شناسایی قرار گرفت. سنتز برون سلولی نانوذرات آهن تولید شده توسط این سویه، تحت شرایط بهینه‌ واکنش مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات سنتز شده توسط سویه باکتریایی NV06، به­وسیله‌ تجزیه و تحلیل­های طیف سنجی UV-Vis، تجزیه و تحلیل­های میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز تعیین خصوصیت شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که نانوذرات میله­ای اکسید آهن توسط عصاره عاری از سلول باکتری مذکور، در دمای بهینه‌ 28 درجه سانتیگراد، pH بهینه‌ برابر 6 و در غلظت 10 میلی‌مولار FeCl3، به مدت 96 ساعت گرماگذاری در دور شیکر rpm150، با میانگین اندازه‌ ابعاد طولی 2/80 نانومتر و میانگین قطری 5/25 نانومتر تولید می‌شوند. در این پژوهش، برای نخستین بار سنتز برون سلولی نانوذرات اکسیدآهن فریک با اندازه مطلوب از طریق استراتژی عصاره عاری از سلول در سرده Alcaligenes گزارش شد. امید است نتایج این پژوهش بتواند ظرفیت‌های بالقوه‌ میکروب­های آبزی به­عنوان زیست کاتالیزگرهای ایمن، ساده و مؤثر در تولید نانوذرات Fe2O3 را معرفی نماید.


فرشته حیدرقلی نژاد، یوسف حمیداوغلی، ولی الله قاسمی عمران، پوریا بی پروا،
دوره 9، شماره 4 - ( 12-1401 )
چکیده

گياه آب‌بشقابی به‌واسطه توليد تركيبات ارزشمندی نظیر آسیاتیکوزید، آسیاتیک‌اسید، مادکاسوزید و مادکازیک‌اسید از گياهان دارويي ارزشمند به‌ حساب می‌آید. این گیاه دارای خواص دارویی فراوان از جمله افزایش حافظه و یادگیری، آرام‌بخش، کاهش فشارخون، آنتی‌اکسیدان قوی و ضدسرطان است. بهینه‌سازی روش‌هاي كشت‌بافت به‌منظور آسان‌‌نمودن استحصال تركيبات‌دارويي آن، فرايند انتقال‌ ژن و نيز بهبود صفات دارویی گيا‌ه‌، حائز اهمیت است. کالوس‌های تهیه‌شده از گیاهان‌دارویی مختلف را می‌توان به‌منظور افزایش مواد موثره در کشت سوسپانسیون‌ سلولی و انتقال‌ ژن مورد استفاده قرار داد. باتوجه به ‌این‌ که آب‌بشقابی به‌عنوان گیاه دارویی ارزشمندی شناخته شده و پژوهش‌های محدودی در زمینه کشت‌بافت آن انجام شده‌ است، هدف از انجام این آزمایش بررسی غلظت‌های مختلف دو هورمون BAP و NAA از ریزنمونه برگ برای تولید کالوس، یکی از منابع مهم تولید متابولیت‌های ‌ثانویه است. بدین منظور، از ریزنمونه برگ در محیط MS همراه‌ با غلظت‌های مختلف BAP در شش سطح 0، 0/5، 1، 1/5، 2/5 و 3/5 میلی‌گرم ‌بر لیتر به ‌همراه NAA در پنج سطح، 0/25، 0/5، 1 و 2 میلی‌گرم ‌بر لیتر استفاده‌ شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان‌داد بهترین کالوس‌دهی در ریزنمونه برگ با درصد القاکالوس 100 درصد، وزن‌تر 1/457 گرم و قطر 1/459 سانتی‌متر در ترکیب هورمونی 5/1 میلی‌گرم ‌بر لیتر BAP و 5/0 میلی‌گرم ‌بر لیتر NAA به‌ دست ‌آمد. نتایج نشان ‌داد دو هورمون BAP و NAA اثرات سینرژیکی در افزایش و تولید کالوس‌های باکیفیت و مناسب دارند.

 
مهدی علی جانیان زاده، علیرضا جلالوند، رسول خلیل زاده، مریم عبدلی راد،
دوره 9، شماره 4 - ( 12-1401 )
چکیده

پروتئین‌های لایه سطحي Deinococcus radiodurans یکی از بهترین سیستم های خودآرایی در بین پروتئین‌های دیگر هستند که نقش اساسی در ساخت نانوسیم ها دارند. بنابراين لازم است این پروتئین‌ها خالص سازی شوند. هدف از این تحقیق بهینه سازی خالص سازی پروتئین لایه سطحي از D. radiodurans با روش سطح پاسخ است. ابتدا سه عامل غلظت SDS، زمان انکوباسیون و درصد جرم در پنج سطح در نظر گرفته شد و 20 اجرا با نرم افزار Design-Expert با روش مرکب مرکزی طراحی شد. هر مرحله شامل کشت میکروب، آماده سازی سلول انبوه، انکوباسیون میکروب در غلظت خاص SDS و زمان و درصد جرم، جداسازی باکتری از مواد شوینده با سانتریفیوژ در g5000، ته نشینی پروتئین‌های لایه سطحي از محلول شوینده با سانتریفیوژ در g20000، تعیین غلظت و خلوص پروتئین به ترتیب با روش برادفورد و SDS-PAGE است. در نهایت داده‌های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، تأثیر فاکتور غلظت ماده شوینده بر درصد پروتئین خالص شده بیشتر از سایر عوامل بود. نتایج بهینه سازی فاکتورها بدين صورت بود: غلظت SDS 64/5 درصد، درصد جرم 7/33 درصد و 3 ساعت زمان انکوباسیون. در شرایط بهینه، غلظت پروتئین و درصد خلوص به ترتیب mg/ml 0/584 و 47/61 درصد به دست آمد.

 
آزاده نیک نژاد، علی رضا شفیع زاده اسفندآبادی، فاطمه عبدالهی سروستانی،
دوره 10، شماره 1 - ( 3-1402 )
چکیده

ظهور ویروس­‌های جدید، همواره تهدیدی برای سلامتی افراد جهان بوده­ است که جدیدترین نمونه آن سویه­‌های جدید ویروس کرونا (SARS-CoV-2) و سندروم حاد تنفسی ناشی از آن (ARDS) است. وضعیت کنونی، اهمیت تولید سریع واکسن‌های پایدار ارزان ­قیمت را که به تجهیزات خنک‌کننده به منظور نگهداری و حمل و نقل نیاز ندارند، بیش از پیش نشان می‌­دهد. با این حال در کشورهای در حال توسعه، بیشتر واکسن­‌ها هنوز به دلیل هزینه­‌های واردات و نیازهای نگهداری و حمل و نقل در دسترس نیستند. بنابراین مهم است که واکسن برای کشورهای در حال توسعه مقرون به صرفه باشد تا واکسیناسیون در مقیاسی وسیع صورت گیرد. واکسن­‌های گیاهی نسبت به سایر انواع واکسن و روش‌­های تولیدی مقرون به‌­صرفه‌­تر هستند و می­توانند در مقادیر زیاد تولید شوند. علاوه­‌بر­این واکسن­‌های گیاهی مزایای دیگری هم دارند که در این مقاله به آنها پرداخته می­شود. با این حال با توجه به اینکه یک محصول دارویی گیاهی قرار است به صورت نیمه فرآوری‌شده (مانند پوره سیب‌زمینی یا رب گوجه‌فرنگی) به­عنوان واکسن مصرف شود، مهم است که بررسی‌های نظارتی خاصی که برای واکسن­های تزریقی اعمال می‌­شود، برای این محصولات نیز اعمال شود تا عوارض مصرف آنها از نظر بالینی بررسی شود. مقاله مروری حاضر به بررسی فرصت‌­ها و چالش‌­های تولید واکسن‌­های گیاهی به منظور مقابله با بیماری­‌هایی مانند کووید 19 می­‌پردازد.


 
مصطفی حسین پور، محمد محمدی، غلامرضا قزلباش،
دوره 10، شماره 3 - ( 9-1402 )
چکیده

سیمان سازی زیستی فرایند جدیدی است که در آن باکتری های هیدرولیز کننده اوره و یا آنزیم اوره­آز آزاد با تجزیه اوره و افزایش pH محیط و فعل و انفعالات شیمیایی در حضور یون کلسیم موجب تشکیل کلسیت می­شوند. امروزه نانوکلسیت کاربرد فراوانی در زمینه مهندسی مانند افزایش مقاومت خاک و بتن و همچنین در پزشکی مانند حمل دارو و درمان سرطان دارد. هدف از این مطالعه، بررسی شرایط آزمایشگاهی تولید ذرات نانو کلسیت  با کیفیت،  اندازه مناسب و خالص توسط عصاره آنزیمی اسپوروسارسیناپاستوری برای استفاده در مطالعات پزشکی و مهندسی بود. برای این منظور باکتری اسپوروسارسینا پاستوری در محیط نوترینت براث حاوی اوره و نیکل کشت داده شد و با رسیدن به زمان مناسب سلول­ها جدا و شست و شو شدند. سپس به وسیله سونیکاسیون عصاره آنزیمی آن­ها استخراج شد و سپس تولید رسوب کلسیت در غلطت­های مختلف اوره و کلسیم کلراید و مقادیر مختلف آنزیم و دما مورد مطالعه قرار گرفت. کیفیت کریستال­های کلسیت تولید شده و نسبت آن در مقایسه با دیگر کریستال­ها توسط آنالیزXRD  و SEM مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج آنالیز XRD مشخص شد که در اوره 5/0 مولار و کلسیم کلراید 25/0 مولار بیشترین میزان کلسیت با 96 درصد و کمترین محصولات جانبی تولید می­شود. بررسی هیستوگرام اندازه ذرات در نمونه حاوی 5/0 مولار اوره و 25/0 مولار کلسیم کلراید مشخص کرد که طیف ذرات بین 50 تا 100 نانومتر است. ماهیت و جنس کریستال­ها توسط میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد و آنالیزهای EDX حضور کلسیم، اکسیژن و کربن را نشان داد. طبق نتایج حاصل مشخص شد که با افزایش غلظت اوره و کلسیم، طیف اندازه ذرات  بزرگتر شده و همچنین درصد کلسیت تولید شده در غلظت های پایین اوره و کلسیم، بیشتر از غلظت­های بالا است.

 

صفحه 1 از 1     

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb