جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای صالح قمری

انسیه صالح قمری، محمدعلی آموزگار،
دوره 3، شماره 4 - ( 12-1395 )
چکیده

آنزیم لیپاز یکی از مهم­ ترین آنزیم­ های هیدرولیتیک است که در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، ‌لبنیات، ‌دارویی،‌ شوینده­ ها و غیره کاربرد دارد. در این آزمایش، به­ منظور بهینه ­سازی تولید لیپاز در باکتری Salinivibrio sp. SA2، از روش طراحی آزمایش تاگوچی به­منزلۀ روشی قدرتمند برای بررسی متغیرهای مؤثر‏ بر فرآیند تولید آنزیم، میان­کنش  فاکتورهای مختلف و به­ دست ­آوردن ترکیبی بهینه از متغیرهای تحت آزمایش استفاده شد. شرایط بهینه برای فاکتورهای pH، ‌دما، دور شیکر، غلظت روغن زیتون و نوع نمک به­ترتیب 8،°C  35، rpm 100، 2 درصد و کلرید سدیم M 1 به­ دست آمد. عوامل با تأثیر معنی­ دار بر فرآیند تولید لیپاز به­ ترتیب اهمیت pH، هوادهی و نمک تعیین شدند. حداکثر فعالیت لیپاز در شرایط بهینه و در سطح معنی­ داری 5 درصد (p< 0.05U/mg 4/120 محاسبه شد.


انسیه صالح قمری، مرضیه حسینی، فاطمه طاهری،
دوره 5، شماره 4 - ( 12-1397 )
چکیده

خاک ­های شور دارای پراکندگی وسیعی در کشور ایران هستند. این خاک­ های بکر منبع بسیار بارزشی برای جداسازی باکتری ­های جدید با متابولیت­های با کارکرد بالا در زیست فن­آوری هستند. سویه­ های اکتینومیست از محیط کشت­های نشاسته کازئین آگار و ISP2 با درصدهای مختلف از نمک سدیم کلرید (0، 5 و 10 درصد) از نمونه­ های خاک تیمارشده جدا شدند. کلنی ­های خالص باکتری ­ها، روی محیط کشت گلیسرول کازئین کشت داده شدند و پس از رشد کامل با لایه نازکی از مولر هینتون آگار (1 درصد) حاوی Staphylococcus aureus  مقاوم به متی سیلین (MRSA) پوشیده شدند. متابولیت­ های فعال سویه ­های منتخب استخراج و به روش انتشار در ژل بررسی شدند. 38  درصد از جدایه­ ها تولیدکنندة ترکیبات متابولیتی با فعالیت آنتی ­بیوتیک علیه این پاتوژن بودند. متابولیت ­های تولیدشده توسط جدایه­ های act-2 و act-5 که دارای هاله عدم رشد موثرتری علیه MRSA بودند استخراج و اثر ضد MRSA عصاره act-5 نشان داده شد. همچنین اثر ضدمیکروبی سویه act-5 علیه سایر باکتری­ ها نیز بررسی شد و باکتری مورد نظر شناسایی شد. در این تحقیق برای اولین بار اکتینومیست­ های نمک دوست تولیدکننده ترکیبات فعال زیستی از خاک­ های شور شهرستان قم جداسازی شدند و پتانسیل تولید متابولیت­ های ضد MRSA توسط این میکروارگانیسم­ها تحت بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، پتانسیل اکتینومیست­ های خاک شور را برای تولید متابولیت­ های مفید نشان می­ دهد.
 
سمانه خسروشاهی، انسیه صالح قمری، محمد علی آموزگار، پروانه صفاریان،
دوره 6، شماره 4 - ( 10-1398 )
چکیده

از آنجایی که در سال ­های اخیر باکتری­ های اندوفیت گیاهی کاربردهای متنوع و مفیدی در بیوتکنولوژی پیدا کرده­اند، توجه زیادی به جداسازی، شناسایی و ارزیابی این نوع میکروارگانیسم ­ها شده است. در این مطالعه با توجه به دشوار بودن سترون سازی سطوح بافت­ های گیاهی از باکتری­ های اپی­فیت، کارایی سه روش مختلف غربالگری باکتری­های اندوفیت شامل 1- استریل کردن با آب ژاول، 2- استریل کردن متناوب (تندال تغییر یافته) و 3- استریل کردن با تریتون X100 و آب ژاول مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تندال تغییر یافته روشی ابداعی است که در این پژوهش به منظور حذف مناسب اسپور­های درونی باکتری ­های اپی فیت که در جداسازی اندوفیت­ ها مانع به حساب می ­آیند، به کار رفت. بیش ­ترین تعداد باکتری­ های اندوفیت از گیاهان دولپه ­ای و از برگ جداسازی شدند. همچنین باکتری­ های اندوفیت از نظر تولید آنزیم ­های مختلف هیدرولازی بررسی شدند در این میان آنزیم پروتئاز در طیف وسیعی از باکتری­ های اندوفیت و به مقدار بیشتر از سایر آنزیم­ ها تولید شد. سویه EndoA، مورد شناسایی مولکولی قرار گرفت و مشخص شد که به میزان 100 درصد مشابه Bacillus halotolerans است. 
 

 
انسیه صالح قمری،
دوره 9، شماره 3 - ( 9-1401 )
چکیده

منطقه ریزوسفری شور محیطی بکر برای جداسازی اکتینومیست­ها با پتانسیل تولید آنزیم‌های مقاوم به نمک ارزشمند است. در این مطالعه در مجموع 26 سویه اکتینومیست از ریزوسفر گیاهی حاشیه دشت کویر جداسازی و ارزیابی شد. اکتینومیست­های جدا شده آنزیم‌های مختلفی تولید کردند. از این میان 50، 46، 39، 27، 10 و 7 درصد از جدایه‌ها به ترتیب آمیلاز، لیپاز، پروتئاز، ژلاتیناز، لسیتیناز و اوره آز تولید کردند. بیشترین آنزیم‌های تولید شده در بین جدایه‌ها آمیلاز، لیپاز و پروتئاز بودند. فعالیت هیدرولیتیک ترکیبی نیز در برخی از سویه‌های اکتینومیست مشاهده شد. در بین جدایه­ها، سویه Q1، Q4 وQ11 با بیشترین میزان تنوع تولید آنزیم، شناسایی شدند و تجزیه و تحلیل 16s rRNA آن­ها بیشترین شباهت را به ترتیب به گونه­های Streptomyces scopiformis، Streptomyces argenteolus و Streptomyces manipurensis،  نشان دادند. نهایتاً به دلیل تنوع آنزیمی بدست آمده و ارزشمند بودن آنزیم­های باکتری‌های هالوفیل در صنعت، به نظر می‌رسد که اکتینومیست­های جدا شده از این زیستگاه شور به طور بالقوه برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی مناسب هستند.
صفحه 1 از 1     

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb