برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (10223 مشاهده)
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکول‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (10110 مشاهده)
تأثیر سطوح مختلف آهن فریرون و پروبیوتیک بیوپلاس ب-2 بر برخی پارامترهای خونی بچه‌ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) (9184 مشاهده)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (9153 مشاهده)
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (9016 مشاهده)
بررسی عوامل موثر بر پوشش گیاهی در رویشگاه های آبی و مرطوب پارک ملی بوجاق، کیاشهر، استان گیلان (8456 مشاهده)
بررسی مقایسه ای اثرات رزمارینیک اسید و کارنوزیک اسید بر بقای سلولی، متابولیسم سرآمید و واکنش های آنزیم های آنتی اکسیدانت در سلول های سرطانی رده Hep-G2 (8447 مشاهده)
مروری بر پراکسیداز های گیاهان (7763 مشاهده)
اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی روغن دانه های گل مغربی ".Oenothera biennis L" و گاو زبان ".Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey " (7660 مشاهده)
اثر متقابل تنش خشکی و نیترات پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L) (7609 مشاهده)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (7334 مشاهده)
بررسی ارزش کرک در تاکسونومی جنس .Gypsophila L از تیرۀ میخکیان (7330 مشاهده)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (7328 مشاهده)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (7207 مشاهده)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (7172 مشاهده)
مطالعۀ تشریحی دو گونۀ تنگرس .Rhamnus cathartica L و .Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey از تیرۀ عنابیان در شمال ایران (7111 مشاهده)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (7051 مشاهده)
مقایسۀ فلور نهان دانگان افغانستان و ایران مطابق با نظام APG IV (7022 مشاهده)
اثر سرما روی تخریب اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در برگ چای شمال ایران (6878 مشاهده)
اثر برخی مشخصات خاک بر محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی گیاه علف کبکی (6798 مشاهده)
مطالعۀ باکتریایی ریشۀ ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت (6682 مشاهده)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (6642 مشاهده)
شناسایی ترکیبات و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس دو جمعیت نوروزک ایرانی (تیره نعنائیان) (6622 مشاهده)
جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکنندۀ آنزیم کوتیناز (6518 مشاهده)
اثر سنگروویت بر عملکرد رشد، برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) (6511 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکول‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار (167106 دریافت)
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV (9418 دریافت)
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter (6908 دریافت)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای محلول پونۀ معطر (Mentha pulegium L.) (5540 دریافت)
تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیت های مختلف گونۀ Garra rufa Heckel, 1843 (4623 دریافت)
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج (4577 دریافت)
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822) (4566 دریافت)
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر (4504 دریافت)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدی و فنلی عصاره های اتانولی، آبی، استونی و متانولی سیزده گیاه دارویی (4500 دریافت)
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران (4450 دریافت)
تشخیص شاخص های Escherichia coli و Enterococcus faecalis در منابع آب (4347 دریافت)
تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا (4255 دریافت)
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (3987 دریافت)
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L) (3888 دریافت)
مطالعۀ محتوای ساپونین در بخش های هوایی و ریشۀ سه گونه از جنس .Silene L (تیرۀ میخکیان) (3766 دریافت)
طراحی فتوبیوراکتور جدید مهندسی جهت بهینه سازی مقدار بیومس تولیدی در ریزجلبک اسپیرولینا (3626 دریافت)
بررسی مقایسه­ ای سه روش استخراج DNA ژنومی از نمونه­ های تازه و گیاکده ­ای برگ بومادران کوتاه دشتی (3502 دریافت)
اثر متقابل شوری و اسید آسکوربیک بر برخی از ویژگی های بیوشیمیایی مرزه خوزستانی (3482 دریافت)
اثر باران اسیدی بر پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گندم (3482 دریافت)
نقش کلستاز در ایجاد آسیب بافتی مغز در ناحیۀ هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (3403 دریافت)
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولیدکننده کاروتنوئید (3397 دریافت)
جداسازی و شناسایی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز گرمادوست: بهینه سازی تولید و بررسی فعالیت و پایداری دمایی (3132 دریافت)
مطالعه بوم شناسی فردی گیاه کمای سازویی در استان خوزستان، ایران (3130 دریافت)
مراحل تکوین تخمک و کیسۀ رویانی در Consolida orientalis Schrödinger از تیرۀ آلاله ایان (3062 دریافت)
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی (3056 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 15541 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 13471 بازدید)
درباره نشریه ( 8259 بازدید)
تماس با ما ( 6700 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 4900 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4604 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4308 بازدید)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۶ ( 3892 بازدید)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۵ ( 3350 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1915 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 597 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 575 چاپ)
درباره نشریه ( 556 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 542 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 464 چاپ)
داوران مقالات در سال ۱۳۹۶ ( 463 چاپ)
تماس با ما ( 438 چاپ)
اصول اخلاقی ( 419 چاپ)
    ... آمار بیشتر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb